De Zee vraag en antwoord

De Zee

Vraag 1) wat is uw visie op de vaarroute? Etc

Antwoord 1) Terschelling ondervindt grote economische schade door de langere weg via de slenk. Denk hierbij aan de extra brandstofkosten van elk professioneel en pleziervaartuig, de langere reisduur en aan het grote ongemak voor de zeilvloot die nu gedwongen wordt een groot deel op de motor te varen i.p.v. zeilend tot de havenmond te komen. De zeiler zal nu sneller voor Vlieland of open zee kiezen dan Terschelling aandoen.  Daarom zou op zijn minst onderzocht moeten worden hoe groot deze schade is.  Rijkswaterstaat vindt nu een alternatief voor een kortere route te duur vanwege te verwachte extra baggerkosten.  Mogelijk is de economische schade voor Terschelling groter dan de extra baggerkosten en zijn hier financiële oplossingen voor te bedenken.  Opvallend is ook dat de vloed en ebstromen een meer oost-west richting hebben de laatste 10-jaren dan de oorspronkelijke noord-zuid richting . Niets voor niets neemt de zandbank tussen de Vliestroom en het Schuitegat jaarlijks af in dikte. En de laatste jaren eerder sneller dan langzamer. Vandaar het Terschellinger idee om een de natuur een handje te helpen met een geultje maken.
Wat de veiligheid betreft mag dit geen verschil uitmaken. Een beetje beweging op een schip heeft ook zijn avontuurlijke charme. Je maakt tenslotte een zeereis. De Waddenzee staat in openverbinding met de Noordzee en alle schepen op de Waddenzee behoren te voldoen aan de eisen van zeewaardigheid.

Vraag 2)  Houding Rijkswaterstaat kritisch of vertrouwend?

Antwoord 2) Rijkswaterstaat zou de kennis in huis moeten hebben en de uitdaging moeten aannemen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en juist daar de gevolgen daarvan in kaart willen aanbrengen. Die uitdaging mist PBT bij RWS. In plaats daarvan maken ze alleen een inschatting van de baggerkosten en baseren hun besluit welke vaarroute alleen daarop.  Maar afwegingen als wel of geen positief effect op de gewenste kweldervorming onder  Terschelling worden hierin niet meegenomen. Dus ja kritisch moet, maar de uitdaging om de zaak iets breder  te onderzoeken lijkt er niet te zijn.

Vraag 3) En de duinafslag? Etc.

Antwoord 3) Als het aan PBT ligt mag er best met dynamisch kustbeheer geëxperimenteerd worden, maar niet boven het bewoonde gedeelte van het eiland. Nu niet, nooit niet.  Bewoners niet onnodig in gevaar brengen en straks, als het misgaat, alleen zeggen: “ sorry, dit hadden wij niet verwacht”.  Dus RWS op tijd zandstorten voor de kust van Terschelling! Hoewel er vast goede redenen zijn de natuur zijn beloop te laten, verbaast het PBT dat Den Haag de zee met een gerust hart hier op Terschelling vele honderden hectares uniek natuurgebied aan de oostkant laat wegslaan. Hoe valt dit te rijmen met de krampachtige houding op de Westerschelde om door het wat dieper maken van de vaarroute naar Antwerpen er nu uniek landbouwgrond ( Hedwigepolder) opgeofferd moet worden om de natuur te compenseren.  Dat kan toch niemand volgen?
De eilanders zullen nooit accepteren dat hun veiligheid in gevaar wordt gebracht door wie of wat dan ook. Dus als de verantwoordelijke overheid het niet zelf doet, zullen wij  als gemeenschap hun hierop moeten wijzen en dit eisen. Je ziet nu al spontaan wat burgerlijke acties  om de gaten in de duinen op te vullen. Dus ja, indien de overheid het niet doet, doen we het zelf wel. Uiteraard voor rekening van.   


Geplaatst

in

door

Tags: