Huizen beleid Vraag en antwoord

Huizenbeleid

Vraag 1) Is er in uw ogen sprake van woningnood?

Antwoord 1)
Ja,zeker. Het aanbod komt niet overeen met de vraag,ondanks dat er meer dan 100 huizen / appartementen te koop staan. Zo zijn er te weinig  a) sociale huurwoningen b) ouderenwoning ( gelijkvloers zonder drempels)  c) starters koopwoningen in de prijsklassen rond 100.000.  d) kangaroowoningen voor het verzorgen van ouderen aan huis.

Vraag 2 Wat kunnen we van u verwachten op dit gebied?

Antwoord 2) : Eerst zal een goed onderzoek onder de bewoners moeten plaatsvinden naar hun huidige woonwensen.  Wel of niet willen verhuizen, wat voor een huur- en/ of koopwoningen gewenst zijn.  Onder alle Terschellingers. Vervolgens kijken we wat er nu beschikbaar is en wat er nu gebouwd wordt. Daarna onderzoeken of we de plannen voor nieuwbouw aan de hand van deze onderzoeken juist versneld moeten doorvoeren of dat bijsturing nodig is qua aanbod. Tegelijkertijd zou PBT de mogelijkheid willen onderzoeken voor erfpacht ( eeuwigdurend en alleen jaarlijks indexeren) aan starters en andere koopwoningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor een huurwoning. Tot slot onderzoeken of op Terschelling vraag bestaat voor huurwoningen in het duurdere segment  en zo ja, wat de gemeente kan doen om hierin te voorzien.

Vraag 3)  Op welke manier heeft u de afgelopen 4 jaar hier iets aan gedaan?

Antwoord 3) we hebbende bouw van een nieuwe campus van goed begeleid en ondersteund, ondanks vele bezwaren. Idem aan de nieuwe woonwijk WAL 4. Helaas zijn de geplande bouwplannen op het B & Y – en KLU terrein niet doorgegaan door onverwachtse problemen.

Vraag 4) Wat vindt u van de benutting van het wooncontingent?

Antwoord 4) Dat kan beter en effectiever. Naast sociale huur en koopwoningen, moet er ook gewerkt worden aan starterskoop- en huurwoningen en gelijkvloerse ouderenwoningen en levensbestendige woningen.  We zouden kunnen aandringen op een inhaalslag i.v.m. de opkomst zijnde decentralisatie van de zorgtaken.

Vraag 5) als mensen uit nood een vakantiewoning of appartement betrekken, moeten ze er dan wat u betreft dan ook uitgezet worden.?

Antwoord 5) Nee, want nood breekt wet en dus zou het onder voorwaarden gedoogd moeten worden.  Maar slechts tijdelijk en als zodanig laten registreren en ism de gemeente kijken naar structurele oplossingen. Verder is ook heel bepalend of dit op eigen terrein of van derden is.

Vraag 6) Wat wilt u zeggen etc.

Antwoord 6) Graag zou PBT in contact willen komen met deze mensen om te zien wat de gemeente hier aan zou kunnen doen. De belangsrijkste vraag hierbij is , wat willen de mensen zelf, wat wil de eigenaren van dergelijke verhuuradresjes en hoe kunnen we een en ander met elkaar naar een prettiger samenleving komen. Tijdelijk zou dit mogen, maar niet voor lange tijd. Aanbod afstemmen op vraag van structurele aard.  Zoals we een campus voor studenten bouwen zouden we ook aandacht moeten schenken voor huisverlaters en starters en het aanbod hier op afstemmen.

Vraag 7) zijn we beter af met de Veste of hadden we het eigen moeten houden

Antwoord 7) Evalueren is goed, maar achterafvragen hebben weinig zin. We zitten in het heden en moeten vooruit. De Veste is een professioneel bedrijf, die op Terschelling nu de sociale woningen beheert.  PBT gaat liever uit van goed overleg met alle betrokkenen en bijsturen op misverstanden/mismatches . Veel woonproblemen horen niet eens bij de Veste. Samen met de Veste zijn er wel passende oplossingen te bedenken. Kortom: samen komen we eruit. Het is echter wel een groot probleem en is dus voor PBT topprioriteit om hier op korte termijn ook daadwerkelijk oplossingen voor te bedenken. Niet door te verbieden, maar creatief zoeken naar oplossingen op maat.  


Geplaatst

in

door

Tags: