Toerisme vraag en antwoord

Toeristen

Vraag 1)  Hoe ziet uw visie op het toerisme eruit: is groei noodzakelijk, wenst u stabilisering of misschien wel een tandje minder.

Groei is dringend noodzakelijk, omdat door de crisis onze bezoekers minder lang komen en minder te besteden hebben. Verder is er grote concurrentie van goedkopere all-in reizen naar zon-zekere gebieden.  Door het verbod op alcohol voor jongeren hier, maar in het buitenland niet, zal ook resulteren in structureel minder jongeren naar Terschelling. We moeten dus andere segmenten aanboren. Zoals dagtoerisme, sporttoerisme en werelderfgoedtoerisme. Dus structureel iets aanbieden, waarin je uitblinkt en dat verbreden. Kortom Terschelling moet blijvend werken aan verbetering van haar toeristisch product. Onderzoek wat de toerist over 5-10 jaar wil en werk met z’n allen naar die wens(en) toe. Alleen dan ben je verzekerd van het juiste aanbod voor jouw klant. Neem b.v. Schiermonikoog dat zijn aanbod van logieverstekking niet heeft aangepast en nu met 25% teruggang in aantal toeristen wordt geconfronteerd. 

Vraag 2)  Op welke manier gaat u uw visie de komende jaren uitwerken?

Provincie Friesland heeft vele recente onderzoeken op toeristisch gebied gedaan en hebben we dus al de gewenste gegevens klaarliggen. Nu de opdracht gezamenlijk oppakken en structureel en gezamenlijk daar naar werken.  Zorg ook voor iets speciaals i.p.v.  elkaar als Waddeneiland te kopiëren.  Met onze maritieme geschiedenis, het huidige Maritiem Instituut Willem Barentsz, de lokale maritieme bedrijven en Rijkswaterstaat moeten we juist de bezoeker van Terschelling hierover meer kunnen bieden dan een paar boeken. Onze naamsbekendheid in Nederland is juist door Oeral er een van een cultuureiland. Dan moeten de bezoekers dat ook terug kunnen vinden buiten de Oeralweek . We hebben een bijzondere natuur, maar weten en zien onze bezoekers dat ook? Het beleven ervan moet een uitdaging zijn voor vele ondernemers voor de gezinnen. Het aanbieden van de juiste sport- en trainingsfaciliteiten voor jongeren kan een goed alternatief zijn voor het biertoerisme. Het juist faciliteren van dagtoerisme, de bouw van een unieke golfbaan in de duinen/bos, voor de wat oudere tourist. PBT wil dan ook het toerisme stimuleren door gezamenlijk met de ondernemers op het eiland een meerjarenplan te ontwikkelen en dit zo goed mogelijk te faciliteren met vergunningen, grond, steun bij aanvraag van subsidie etc.

Vraag 3) wat is uw houding ten opzichte van mensen, die graag alles willen behouden zoals het is?

We hoeven het eiland niet grootschalig te verbouwen, maar niets doen is geen optie.  Rust roest en stilstand is achteruitgang. En juist dat willen we voorkomen. Uiteraard weet PBT dat we juist een groot aantal bezoekers hebben die juist voor de oude situatie terug komen. Die willen geen grote veranderingen. Maar je moet  ook aantrekkelijk zijn voor de jeugd en  nieuwe bezoekers, zodat ook die weer terugkomen. Terschelling is groot geworden door van alles iets speciaals te maken. Vaak in gezamelijkheid met de hele bevolking. Dat gegeven ook gebruiken om samen de lijnen voor het toerisme van morgen nu uit te zetten.

Vraag 4) Wat is uw houding t.o.v. de mensen die graag willen uitbreiden?

Kijken waar de mogelijkheden zijn om hieraan mee te werken, zonder leefbaarheid en de kleinschaligheid in de dorpen uit het oog te verliezen. Maar voor kwalieitsverbetering en seizoensverbreding , waardoor vast en toekomstbestendig werkgelegenheid geschapen wordt, wil


Geplaatst

in

door

Tags: