Regels en handhaving

vraag en antwoord schylgenieuws

Regels en handhaving
Vraag 1) 
Hoe zien de komende 4 jaar eruit als het aan u ligt op het gebied van handhaving

Antwoord 1)
Onmiddellijk een rustpauze inlassen voor alle handhavings verzoeken om het recente beleid kort te evalueren en betere volgorde van werken te bepalen. Geen willekeur maar structureel beginnen bij de grootste knelpunten. Geen generaal pardon, want dat hebben we al in 2003 gedaan, dus dat als startdatum van handhaven aanhouden. Zoals PBT al de afgelopen vier jaar aangaf, zijn wij van mening dat je vooraf goed moet communiceren naar de burger wat de regels zijn en hoe en wat er elk jaar specifiek en in het algemeen gehandhaafd wordt. Bij een overtreding samen werken aan een oplossing op kosten van de overtreder.  Vooral door overleg met elkaar of via een bemiddelaar en niet door direct voor het gerecht te slepen. Indien geen medewerking aan een passende oplossing dan sancties verder opvoeren tot aan de rechter als uiterste redmiddel voor handhaving.

Vraag 2)   wat is uw visie op bewoonde vakantiehuisjes en huizen die als vakantiehuis worden gebruikt?

PBT vindt dat elke bewoner op Terschelling recht heeft op een woning. Door de grote vraag naar vakantiehuisjes op Terschelling, verhuurt ( bijna) elke eigenaar van onroerend liever aan de bezoeker dan aan de bewoner omdat dat meer opbrengt. Vandaar dat de gemeente via het bestemmingsplan regelt wat een vakantiewoning is en wat een woning voor permanente bewoning is ( dus niet voor recreatieve verhuur). Toezicht op huizen, bestemd voor permanente bewoning, dat deze niet verhuurd worden aan de bezoeker, is wat PBT betreft prioriteit nummer 1 bij handhaven. Tijdelijke bewoning van een vakantiehuisje zou mogelijk moeten zijn om in noodgevallen een oplossing  te hebben, maar zou wel een tijdelijk karakter moeten hebben en niet permanent. Als uiterste medewerkin: persoonsgebonden.

Vraag 3) welke lessen hebt u getrokken uit de afgelopen 4 jaar?

Dat handhaven niet de gemakkelijkste taak is van de gemeente en dat door slechte communicatie zowel vooraf als tijdens het handhven veel mis gaat en dat er naar mening van PBT te snel en te veel naar een juridische oplossing via de rechter wordt gezocht in plaats van een daadwerkelijke oplossing. Verder heeft PBT de indruk dat er meer naar willekeur wordt gehandhaafd dan op een structurele wijze, waar men meer begrip voor heeft.  Nieuwe wetgeving die een lokale wijziging met zich meebrengt, goed communiceren naar de burger en deze attenderen op de wettelijke plicht van de gemeente hierop te handhaven.

Vraag 4) Zijn er gevallen die wat u betreft wel en niet gehandhaafd worden?

Ja, dat is onvermijdelijk. Handhaven op alles kan niet tegelijkertijd overal plaatsvinden. Dus moet de gemeenteraad prioriteiten stellen voor het handhaven zonder het algemene werk van handhaven te vergeten. Maar als een eigenaar van een boerderij b.v tijdelijk gaat wonen in een eigen vakantiehuisje op eigen terrein om de boerderij te verbouwen, dan vindt PBT niet dat daar op gehandhaafd hoeft te worden.

Vraag 5) Hoe komen we op een eerlijke manier tot een legaal Terschelling?

In een kleine gemeenschap als Terschelling moeten we elkaar scherp houden en eerlijk naar elkaar zijn. Maar ook het recht hebben om er over te praten! Er wordt te veel verzwegen en gedoogd om een of andere reden. Er zal gehandhaafd moeten worden anders wordt het een grote rotzooi. Maar niet omdat de regels zo wie zo gehandhaafd moeten worden , maar omdat het doel van de regels bereikt wordt. Voorbeeld: als wij een zeevaartschool hebben met 400 studenten, terwijl we maar een campus bouwen voor 200 studenten, dan weet je dat 200 studenten andere woonruimte moeten zoeken. Deze druk veroorzaakt verhuur van elk huisje tegen woeker prijzen. Oplossing : een grotere of meerdere campussen te bouwen of een leerlingstop op de zeevaartschool.

 


Geplaatst

in

door

Tags: