Dellewal

Dellewal  / Schylgenieuws.nl /  Antwoorden van de politieke partij Plaatselijk Belang Terschelling

Vraag 1)
Wat is uw visie op Dellewal: bebouwing of natuur

Antwoord:
Natuur als het even kan, maar er hangt wel een prijskaartje aan! Want de gemeente heeft o.l.v. PvdA en CDA  ongeveer 2000m2  (voormalige dancing  Dellewal) 10 jaar geleden gekocht om te voorkomen dat Harry Westers dit kocht ter uitbreiding van Hotel Skylge voor een bedrag dat  in de miljoenen loopt. Sindsdien zijn vele scenario’s de revue gepasseerd, waarbij de raad het niet aandurfde om een definitieve beslissing te nemen. Hierdoor werd dit stukje grond , mede door het renteverlies over vele jaren,een steeds grotere molensteen om de nek van de gemeente. Het initiatief van de vier Terschellinger dames om via crowdfunding ( wat is nu mooier dan een breed gedragen burgerinitiatief !)  te behoeden dat dit uniek stukje Terschelling verloren gaat aan bebouwing, verdient dan ook alle steun van een lokale politieke partij als Plaatselijk Belang Terschelling.

Vraag 2)      2000 m2 ( voormalige dancing) of 9000 m2?

Uiteraard 9000 m2, want het gaat immers om dat de bebouwing aan het waterfront bij hotel Skylge stopt en de rest van de enige natuurlijke baai van Nederland blijft zoals deze is.

Vraag 3)  Wat is uw rol de afgelopen 4 jaar geweest bij het ontstaan van de huidige situatie?

Plaatselijk Belang Terschelling is altijd al tegen hotelbouw geweest op deze plek, maar zag wel mogelijkheden om hier iets anders te ontwikkelen. Zoals bv. het nieuwe CNL ( Centrum voor Natuur en Landschap) in combinatie met een congresruimte/ grote theaterzaal. Sla je 3 vliegen in één klap.  Gezien de financiële crisis en het sluitend krijgen van de begroting besloot PBT samen met de PvdA dat een dergelijk centrum niet tot de kerntaken van een gemeente hoorde en dat we een dergelijk project aan anderen moesten overlaten. Dat onze eigen college toen zelf de deur openzette naar alsnog hotelbouw mag financieel gezien een degelijke oplossing lijken, maar tegelijkertijd politieke zelfmoord. Het plan van de 4 Terschellinger dames voor behoud Dellewal als natuur en financiering middels crowdfunding heeft de sympatie van PBT, maar de reeds gedane investeringen door de gemeente moeten wel vergoed worden. PBT staat wat huiverig tegenover het laatste grootschalige plan van de Stichting Baai Dellewal ( Betonningsterrein tot lichtje), maar staat open voor ideeen en mogelijkheden. 

Vraag 4)    Hoe gaan we hier een oplossing krijgen, die eerlijk is voor zowel de projectontwikkelaar als voor de eilanders ?

Vanwege het feit dat de heer Westers beslag heeft gelegd op het desbetreffende terrein, is het juridisch niet verstandig hierover nu uitspraken te doen omdat alles wat erover gezegd wordt voer is voor juristen. Dus even wachten wat de rechter beslist, maar daarna zo snel mogelijk zoeken naar een passende oplossing voor dit probleem. Maar het staat in ieder geval vast dat bij beide oplossingen een aanzienlijk bedrag betaald zal moeten worden ter dekking van de gemaakte investeringen door de gemeente. Liever natuur dan bebouwd, maar mogelijk deels nodig om onze zelfstandigheid niet te verliezen.

 


Geplaatst

in

door

Tags: