doeksen evt de levensader

Via Klaas Smit van Schylgenieuws zijn er verschillende vragen gesteld in aanloop naar de verkiezingen. Schylgenieuws.nl wil ik alle partijen de kans geven om zich in de aanloop daar naar toe te presenteren.
Uiteraard doet ook PB TErschelling aan deze vragenstelling graag mee.

Onderstaand antwoord op de eerste vragen

Doeksen en EVT – de levensader

Vraag 1)            Ziet u de EVT het liefst doorgaan of stoppen?
Antwoord: EVT heeft heel legaal gebruik gemaakt van de ruimte die de wet biedt om als medegebruiker personen te vervoeren tussen Harlingen en Terschelling. Sindsdien is de service en de inspraak in het vervoer bij de hoofdgebruiker een stuk verbeterd. De minister heeft de EVT zelfs de beperkte ruimte gegeven te blijven varen totdat er meer duidelijk is of de Waddenzee een binnenwater is of een buitenwater/ zee zoals dit in Duitsland en Denemarken geldt. Dan kan toch een staatssecretaris de EVT nog niet verbieden gebruik te maken van de Rijksaanleginrichtingen?

Vraag 2)          Waar ziet u de oplossing van dit probleem
Een eenvoudige oplossing is er niet, omdat de regering een verkeerd uitgangspunt heeft genomen. Als je het dossier veerdiensten bestudeerd geeft iedereen toe dat het TESO model het beste model is. In plaats van het TESO model als stip aan de horizon te zetten en daar naar toe te werken, wordt een ongelooflijk ingewikkeld ODC en nu een onderhandse concessie voor 15 jaar getracht te realiseren met een onwerkbare en gekunstelde wetgeving. Gevolg : oneigenlijke eisen stellen aan de hoofdgebruiker, die het medegebruik zoveel mogelijk onmogelijk wil maken om de geboden oneigenlijke concurrentie ongedaan te maken. Om een begin te maken aan een mogelijke oplossing is allereerst bekennen dat er drie rederijen zijn die een veerdienst op Terschelling onderhouden en dus gezamenlijk in de commissie bootdiensten zou moeten zitten, samen met RWS en de beide gemeentebesturen.  Eerste opdracht zou moeten luiden: niet meer juridische procedures maar in overleg te komen tot een zo optimaal mogelijke veerdienst voor de bewoner en de bezoeker van Terschelling. Zo snel mogelijk van het concessiemodel af zien te komen omdat dit het probleem van hoge tarieven niet oplost, maar versterkt.

Vraag 3)            Welke koers mogen wij van uw partij verwachten op dit gebied?
Antwoord: Plaatselijk Belang Terschelling is een lokale politieke partij, die zich hard maakt voor lokale ondernemers met behoud van culturele en historisch waarden op Terschelling. Zowel Doeksen, als EVT als Waddentransport verdienen gelijke zorg en aandacht van elke politieke partij. Daarom kiest PBT niet voor één rederij specifiek maar zal het TESO model als einddoel hebben. Op korte termijn willen wij bijeenkomsten organiseren waarbij wij willen aantonen dat het TESO model mogelijk is ook anno 2014, mits alle betrokken het daarover eens zijn. Even het volgende voor de goede orde. Het TESO model staat voor het volgende uitgangspunt:  de beste rederij met het beste materiaal en de beste eilanderbemanning tegen de laagste prijs zo vaak mogelijk laten varen, zodat zowel de bewoners als de bezoekers van Terschelling  tevreden zijn over het aanbod, de service aan boord en het gevraagde tarief.   
 

 


Geplaatst

in

door

Tags: