Reactie voorzitter op artikel over B & Y

Tijdens de laatste raadsvergadering werd gezegd, dat de bouw van recreatie woningen op het B en Y terrein geen optie is. Dat klopt. Dit plan is twee maal door de hele raad afgewezen.
De recente nieuwsberichten wekken de schijn dat er binnenkort gebouwd gaat worden op dit terrein en dat klopt niet. Jaren geleden is een voorstel gedaan om daar 18 appartementen en 6 x 2-onder één kap te bouwen( 30 woningen). In het toenmalige bestemmingsplan was de Walvis een restaurant, dus een hinder cirkel van maar 5 m en dus geen probleem om daar woningen te bouwen. de provincie keurde dat goed. het probleem was dat de Walvis geen restaurant was maar een café met een optie voor een disco. Voor dit soort bedrijven bestaat een cirkel van 50 m waarin geen permanent bewoonde woningen gebouwd mogen worden. De provincie veegde het hele plan van tafel. Als je kijkt waar die 50 m cirkel overheen scheert, dan valt een flink stuk voor de bewuste bouw weg.
Sociale woningen, zoals de PvdA voorstelt zullen daar nooit komen. DeVeste moet dan een stuk dure grond aankopen voor een paar woningen. We kiezen voor kleine woningen is de volgende bewering van de PvdA, niet realistisch want op dit stuk dure grond kunnen alleen dure woningen gebouwd worden voor mensen van de wal, niet onze bedoeling, bovendien mag je maar 5 woningen bouwen tot 2016, onze voorraad is op vanwege een grote hoeveelheid woningen welke naar de West Aletalaan verplaatst zijn. We moeten wel rekening houden dat we te maken hebben met een projectontwikkelaar welke winst wil maken.
Misschien dat dit leuk staat voor de  verkiezingen, maar als het college nu een bestemmingsplan gaat maken voor dit soort woningen dan vind ik dit weggegooide tijd en geld, want er is bij mijn weten niks veranderd. Is die beruchte 50 m verdwenen of zijn er plannen om de Walvis 50 m naar het noorden op te schuiven.
Dit college heeft eerder gezegd niet zoveel tijd meer te besteden aan dit probleem omdat je praat met een project ontwikkelaar en een horeca bedrijf die al die jaren op de een of andere wijze niet tot een vergelijk kunnen komen. moet je dit dan even voor de verkiezingen er doorheen drukken. PBT koos voor uitstel, helemaal omdat het college eerder aangegeven had, dat onze ambtenaren om in het werk kwamen en bij nieuw werk andere lopende zaken zouden moeten schrappen
Ik geef eigenlijk nooit via de pers commentaar, maar vond dat hier dingen werden gezegd die absoluut niet kloppen en een bepaalde verwachting wekken welke niet waargemaakt worden.
AFW van den Berg
voorz. PBT.


Geplaatst

in

door

Tags: