Openbare fractievergadering vrijdag 21 februari 2014

 
Plaatselijk Belang Terschelling
Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Uitnodiging voor de openbare fractievergadering
op vrijdag 21 februari in `t Wapen van Terschelling
Aanvang: 20.00 uur

Te volgen de agenda van gemeente vergadering van 25 febr.2014

Agenda

  1 Opening
  2   Gast spreker de Hr. H.Schurink van SOS.

       Pauze

  3  Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken
  4  B&Y-terrein
  5  Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn
  6  Streekagenda
  7  Hee 6a
  8  Besluit op het bezwaarschrift van de heer J. Arntzen
  9  Eerste wijziging op de verordening leges in verband me het vaststellen van de tarieven voor 2014 voor paspoorten en identiteitskaarten

 

www.Pbterschelling.nl


Geplaatst

in

door

Tags: