Kandidaten lijst PB Terschelling 2014-2018

Op onze Algemene Leden vergadering is onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vast gesteld. Op deze druk bezochte vergadering waren de speerpunten uiteraard het programma en de kandidatenlijst. Tevens werd er door vergadering  grote waardering uit gesproken voor het feit dat Plaatselijk Belang  alle zaken goed op de rail heeft, en dat in een zeer kort tijdsbestek. Als bestuur zijn wij trots op de inzet van onze leden die plaats hebben genomen in de commissies voor o.a. de kandidatenlijst, en het programma. Dankzij hun inzet is het ons gelukt alles op tijd klaar te krijgen. Dat wij op elke vergadering zoveel leden mogen ontvangen, doet ons goed. Door de respons en inbreng van onze leden, voelen wij ons zeer gesteund. Dat er zoveel mensen zijn die zich beschikbaar stellen voor onze kandidatenlijst, geeft eens te meer aan dat wij zeer betrokken leden hebben.

Onze kandidatenlijst ziet er als volgt uit.

  1   Guus Schweigmann     West-Terschelling
  2   Gossen Bos                 Formerum
  3   Grytsje Kootstra          West-Terschelling
  4   Kees Muijskens           Hoorn
  5   Twan van der Berg      Midsland
  6   Bram Heijmann           West-Terschelling
  7   Jan Lettinga                West-Terschelling
  8   Douwe Wiegman         West-Terschelling
  9   Harry Stoop                West-Terschelling
10   Eefje Smit                   Midsland
11   Gerrit Lok                   Landerum
12   Monique Veugelers     Oosterend
13   Marjan van der Zee     Formerum
14   Jan Smit                      Midsland


Geplaatst

in

door

Tags: