Algemene ledenvergadering 31 januari 2014

 
Plaatselijk Belang Terschelling
Terschelling 17 januari 2014
       

Uitnodiging        

Algemene ledenvergadering op vrijdag 31 januari 2014
Aanvang 20.00 uur in Het oud Hollands restaurant te Midsland.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen notulen 

3. Ingekomen stukken

4. Vaststellen programma PB Terschelling 2014-2018.
   

5.Vaststellen kandidaten lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014

6. Rondvraag


Geplaatst

in

door

Tags: