Verslag Openbare fractievergadering DONDERDAG 27 juni 2013

Openbare fractievergadering
DONDERDAG 27 juni 2013
T wapen van Terschelling
Aanvang 20.00 uur
Aanwezig 22pers
Bestuur en fractie volledig

1  Opening motivatie voor de gewijzigde dag.
Jasper Vermeulen heeft opgezegd. Er moet nu nieuw lid worden gezocht.

2 t/m 3 n.v.t

4 mededelingen Vast.
Begroting en rekencommissie  besproken leden mogen niet van het eiland komen. Windmolen parken dichter bij  dan oude norm. Wij zijn tegen parken voor de kust.
2 moties acute medische zorg ouderen en ambulanten. Commentaar probleem bij huisartsen. Helikopter veld anders  Duurzaamheid VAST heeft 400.000 gekregen. Waddenfonds in sept pas weer mogelijkheden.
Motie aangenomen brandbrief over Doeksen aan minister namens alle eilanden Vast. Toelichting van GS over Doeksen Jort Spanjer geeft enige toelichting. Wij sponsoren in zekere zin de dienst Vlieland /Harlingen. We blijven met Vlieland samenwerken. Terschelling niet eens met prijsverhoging.
Meer dan 10 %. Dit is te hoog. Wij moeten ons aan het ODC houden.
5 kadernota 2013
Bijstelling begroting 2013. Gem.beleid en financiën .
Gem. Goed  gescoord bij enquete met ICT bij Leeuwarden
Drugsbeleid vind je niet terug. Wel zorgelijk. Doeksen neemt kadernota door. Noemt hoofdlijnen. Benoemd punten van kritiek.
BenY terrein wachten we op particulier initiatief. Dellewal , KLU even genoemd. Voor het eerst kadernota . Toelichting en nut hiervan benoemd.
Niet alle begrotingen sluiten goed. Guus toont een grafiek over het weerstandsvermogen. Van belang dat we een goed weerstandsvermogen houden. Maar het Rijk kan een lastige tegenspeler. Er is niet veel ruimte in de financiën . Kadernota in deze interessant. Het raad zal de komende tijd moeten kiezen. Marketing Friesland en de Wadden. Eilanden niet concurreren .
Discussie over TB . Texel een eigen beleid. De vergelijking voor de Friese waddeneilanden. In dit kader ook genoemd Campus brede school dellewal en zwembad. Toeristen belasting wordt verhoogd.
Guusjen subsidie zal worden geschrapt. Hierover discussie. De Raad zal er iets van moeten vinden. Dus wordt vervolgd. Moeten we bezuinigen op subsidiepot. Of moeten we zaken stoppen. Raad zal er over beslissen bij de begroting 2014. Afweging voor het toeristische product..andere belastingen zullen veranderen. Woz taxaties zouden beter moeten. Forensenbelasting zou sterker moeten stijgen. Niet eilander krijgt forensenbelasting. Dit hoofdstuk zal nog de nodige problemen geven. Sommigen behoorlijk verhoogd.
Moeilijk om verhoudingen goed te krijgen. WOZ waarde niet altijd goed vergeleken. Zwembad, museum en bibliotheek kunnen openblijven als TOeristen belasting  juist wordt verhoogd. Structuurvisie wordt aangehaald. Het zou goed zijn om een visie te hebben voor het hele eiland. Maar het kost veel geld. Niet direct aan de orde. Komt later misschien meer aan bod. Kadernota van belang voor de begroting.
Gem Terschelling krijgt een 8 voor haar bestemmingsplannen. Jort Spanjer geeft aan dat het beleid overeind gebleven. Invullocaties zijn er uit gegaan
Persoonsgebonden beschikking voor recreatiewoning . Spanjer geeft ook hierover toelichting. Bouwvergunning met in de vergunning het woord woonhuis van belang. Hierover komen publicaties in Terschellinger . Haantjes en uitbreiding komt nog toelichting. Op hoofdlijnen goed gegaan met beleid.
Brede school goed verlopen
6 rondvraag
Uitleg over snelboten en afspraken . Bomen en snoeien .wethouder heeft aandacht.
Gem.begroting en vervoersproblematiek een waarschuwing uit publiek.
Alcohol en 18 jaar. Is dit juist?
Geen geboorte meer op Terschelling. Dit kan tot probleem leiden. Verhalen over te vroeg geboorte. Betere voorziening. Emotioneel betoog. Raad neem het op. Verzoek aan de klager dit voor dinsdag dit op schrift te stellen.
Spanjer geeft historisch perspectief over haven en gebruiker. Voorlopig worden geen stijgers verlegd. Te veel drukte en gevaar. Te veel in elkaars vaarwater. Niet direct verholpen. Bij een andere inrichting worden partijen uitgenodigd. Subsidie moet niet leiden tot concurrentie. Reddingboten.
Extra inkomsten genereren. Voorstel van bezoeker waarom niet betaald parkeren.? PBT en PvdA komen met initiatiefvoorstel voor parkeren.
De weg is nog niet klaar.  Belijning en slijtlaag. Gevaarlijke oversteek in andere kleur. Ligt er niet een relatie tussen belijning en snelheid? Ja middenstreep zou hogere snelheid mogelijk maken. Visueel nu smaller. Misschien moeten we alle verkeersborden weg  laten. Het zal er aanzienlijk overzichtelijker door worden.
Wie rekent de hoogte van een dwangsom uit? Punthoofd gevaarlijke situatie. Gemeente heeft gevraagd goed af te sluiten. Wij vragen het pand te onderhouden. Hiervoor zijn weinig middelen. Dwang moeilijk.
Markt erg veranderd voor verhuur. Afbraak prijzen tot 50% korting.
Strakkere lijnen bij nieuwe plannen.
Vragen over plaatsing van containers bij paal 8.
Er zijn vragen over gesteld door de wethouder. We wachten op antwoord.
Voorzitter sluit af.


Geplaatst

in

door

Tags: