Verslag openbare fractievergadering vrijdag 3 mei 2013

Openbare vergadering 3 mei 2013

Voorzitter C Rijf
Afwezig R. De Jong
Jasper Vermeulen en Monique de Boer

Aanweg 21 pers

Opening
1  opening door C.R
2 t/m 3
4 mededelingen over het VAST.
Texel nog geen definitieve keus.
Er wordt gekeken hoe Texel in kan stromen in Vast.
Burgemeester ligt in Turkije in het ziekenhuis. Vijf ribben gebroken. Zal nog een paar dagen duren voor hij terug kan. Voorlopig nog even weg van het eiland.

Arie verhaal over koopgrens. vvd en pbt tegen gestemd.
Woz waarde anders .
Problemen met knrm coalitie amendement ingediend. Beide partijen vonden dat het een rapport was en geen evoluatie.
Knrm te dwingend. Er ligt nog onduidelijkheid van wat voor product er geleverd wordt. Kwaliteiten aan de orde gesteld. Het is de moeite waard kritisch te kijken. Kaders liggen onduidelijk. Strandtent eigenaren moeten meer betrokken worden. College gaat e.e.a. onderzoeken. Financiële onduidelijkheden. Vanuit het publiek enige opmerkingen over dit onderwerp. Na de zomer meer duidelijk.
5 Project tonnenloods. Hoe wordt e.e.a. overgenomen.
Raad heeft ingestemd.
Budget 75000,- interne uren. Wij halen dit uit de begroting. Als het een project wordt wordt dit bedrag overgeheveld . Activiteit tonnenloods.Plannen worden ontwikkeld. Opmerking vanuit het publiek. Jort noemt een aantal opties. Discussie met het publiek. Later meer.
Betonning zal op het eiland blijven. Wethouder ontvouwt het plan in het kort. Zie gemeenteblad. Het is de bedoeling dat het beeld blijft bestaan.
6 Jaarprogramma handhaving omgevingsrecht 2013.
gemeente raad neemt kennis van het jaarprogramma handhaving omgevingsrecht 2013. G.S geeft toelicht over dit verslag. Er staan een aantal punten in het verslag.Vetvangput wordt slecht onderhouden. Er moet daarop gecontroleerd worden. Riolen worden extra belast. Dus controle is van groot belang. Anders gaat het de burger veel geld kosten. Er blijkt aantasting van riolen.
Vervuiler gaat betalen. Betere voorlichting voor het publiek om oude olie te deponeren.
Rondvraag
Oeral bang dat ze niet twee ton bij ondernemers kunnen ontvangen . Is het een inspanningsverplichting of prestatie. Wordt vervolgd.
Voorbereidingsbesluit buitengebied in afwachting van een nieuw bestemmingsplan. Discussie kamperen bij de boer. Omgevingsvergunning verleend kamperen bij de boer. Hierover vragen. Er zijn zienswijzen. Ze zijn begonnen. Wij hebben een dwangsom op het bouwen. Nu een tweede dwangsom op het gebruik €96000 eerst zienswijzen behandelen. Na de termijn van 6 weken. Dan voorlopige voorziening aanvragen. Rechter doet uitspraak. We wachten het af.
Zendmast en gevaar. Promotieonderzoek. Toelichting over kanker en de oorzaak. Toelichting over wifi wethouder moet onderzoek naar de risico van masten. Wijst op gezondheidsrisico. Is er geen mogelijkheid om alle masten op te ruimen. Het gaat in deze om verrommeling.
De kwestie Raven. Hulp aan huis mantelzorg. Mag het schuurtje geschikt worden gemaakt voor bewoning. Moeilijk op deze kwestie te antwoorden. Er lijkt geen 24 uur zorg nodig. Spanjer geeft een eigen uitleg. Het er naast te wonen is mogelijk. Het probleem is best praktisch op te lossen. Er ligt daar nog wat onduidelijkheid. In het bestemmingsplan wordt hierin niet voorzien.
Enige opmerkingen over de rechtzaak van vorige maand. Het gaat over de raad van state. De jurist stelt dat de ambtenaar heeft zitten slapen toen een bepaalde bouwvergunning werd afgegeven. Het gaat om het feit.
Raad van State behandelde zaak erg slecht.

Gaat de gemeente ook handhaven zoals in het rapport staat? Nog enige opmerkingen. Is het verslag niet te uitgebreid?

Het zonnetje en de problemen. Veel verwarring en misverstanden.
Klachten moeten door de gemeente worden behandeld.
De naam van de aangever zou er bij moeten staan. Dus geen stiekeme klachten.
Remie Hoeven maakt reclame voor zijn bedrijf.
Vragen over vergunning Westbank. Dat is op het gemeentehuis te vragen. Vragen over het vissen.
Volgens de vergadering melden bij het gemeentehuis.
Er komen nog publicaties over de vetput.
Voorzitter sluit vergadering.
Vrijdag 31 mei voorbespreking.


Geplaatst

in

door

Tags: