Verslag openbare fractievergadering donderdag 28 maart 2013

Verslag Openbare Vergadering d.d. 28 maart 2013-03-29
`t Wapen van Terschelling
Midsland aanvang 20.00 uur

Afwezig. C.Rijf, G Schweigmann, R. de Jong en J. Vermeulen.
Aantal bezoekers 19.

De agenda van de RC van 2 april a.s wordt gevolgd
Openbare vergadering

Vast:
Samenwerking op dit niveau en misschien uit bouwen
Kunnen wij nog wel zelfstandig blijven. Dienstverlening gaat naar steeds hoger niveau. Vijf eilanden staan sterker dan als er een afhaakt. Nu in het goede spoor.
Omgevingswet stelt eisen. Sociale wetgeving meer bij gemeente.
50% binnen begroting is sociale dienst.
Bedreigingen bepalen doorgaan of het risico te worden ingedeeld bij N.W. Friesland

Bestemmingsplan Hoorn de Duunt
30 vragen opgesteld. Over 15 nog vagen.
Zorgvuldiger omaan met beeld bepalende gebouwen.
Woningbouw zou een zoekgebied voor moeten zijn. hierover komt anwoord. Door  A.D. worden een aantal punten genoemd waarover zorg. Partiële herzienig van belang. Dit als toekomst perspectief. We hadden tot 2016 geen invullocaties meer kunnen realiseren.
Het komt binnenkort ter inzage. In 2016 zal er nieuw woonplan moeten komen. zo voorkomen we de MER.
Beter voor het hele eiland een MER maken is beter. Ontwikkelingen in aparte bestemmingsplannen. Alles wordt in een breder perspectief geplaatst.
Kangoeroewoning komt ook de orde.
Er moet een duidelijke definitie komen over dit begrip.
De raad zal misschien uitspraken doen over dit aspect.

6 toekomst strandbewaking
Te hoge kosten voor strandbewaking
Zoeken mogelijkheden in de toekomst goedkoper te doen
9 weken bewaking 108000 plus div kosten totaal
€134000,-
Is er een protocol waaraan ze moeten voldoen?
Welke opdracht ligt er? De stukjes lijken nu te klein.
Strandwacht wel van belang. Voorstel breder opzetten.
Voorstel  500m. Nu lijkt het veel te klein 50 of 100 m. Huisvesting moet ook goedkoper.
Overnachtingskosten wel rond €18000,-
Gewoon eisen stellen.

Vragen:
100 electrische auto's . Er is € 5000,- voor haalbaarheidsonderzoek. Er staat een discussie. Voor en tegen wordt besproken. Twijfel over dit ondernemersschap. Gevolgen voor andere ondernemers.
Ook openbaarvervoer problemen misschien door deze auto's.
Opmerkingen over het parkeren op west. Aleerlei voorstellen. De busjes zijn een apart probleem. Overal is parkeren ver van de plaats van vertrek. Alleen op het eiland moeten ze naast de boot parkeren.
Er komen voorstellen.

Geen terras mogelijk op de plaats naast het Raadhuis.
Gesteggel over diverse afspraken. Niet verplicht te herbouwen volgens ondernemer.Allerlei problemen daardoor met de ondernemer. Wij proberen nu deze zaak scherp krijgen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handhaving.
Toelichting over de problemen bij europa i.z. veiligheid en controle.
Geheime bespreking over B&Y terrein.
Waarom? Wethoider geeft toelichting. Er wordt regelmatig vergadert over bepaalde problemen. Zeker niet uitzonderlijk. Er wordt bij dergelijke besprekingen geen besluit genomen.
Om een woonbestemming te onttrekken moet er voor betaald worden. Voorbeeld museum huisje.
Door hogere gebouwen zou er eigenlijk een ladderwagen moeten komen. Een vraag die door de ander soortige organisatie met Friesland in een ander daglicht komt te staan. Het is een goede vraag waaraan  aandacht zal worden besteed.
Kade en veerboot. Er ontstaan gaten aan de haven. Vooral bij de loopbrug. Er zijn foto's van gemaakt. Zorg hierover. Gevaarlijke situaties. Foto's zullen worden door gespeeld. In de commissie zal er vragen over worden gesteld.
Dubbele aanlegsteiger? RW aangekaart. Brug is slecht. Niet binnen korte tijd gebeurt er iets aan. Zij hebben nog steeds de illusie dat ze snel kunnen vervangen. Alles wacht op consessie.
Wethouder toelichting. Vlootplan van Doeksen ook wachten op consessie. Het is tot nu toe niet duidelijk hoe het gaat lopen. Wie krijgt de consessie dan tweede brug snel gerealiseerd. Bij onduidelijkheid blijft tweede brug achterwegen. Nu geen onderhoudscontract alleen een reparatiecontract. Juridisch is het rijksoverheid. Gemeente investeert niet in brug. Voor 11 april zullen ze een uitspraak doen.
Wanneer komt er een hotel bij midsland aan zee. Volgens de vergadering rond 2014.
Onderhoud van de hoofdweg. Openasfalt gaat er uit komt weer ouderwets asfalt in.
Een goede visie zou eens goed zijn en daar ontbreekt het aan.
Over handhaven en vergunningen gaat komende 5 jaren
veel veranderen. Nu te oude bestemmingsplannen maar bij de nieuwe situatie moet het sneller worden afgehandeld.
Er liggen nu raporten over.
Zienswijze gesloten over campus. Tot gisteren lagen er twee zienswijze.
Vrijdag feest bij de brandaris. Het wordt aangelicht.
Voorzitter sluit af.
Volgende vergadring pbt 3 mei
 


Geplaatst

in

door

Tags: