Openbare fractievergadering vrijdag 1 maart 2013

Openbare vergadering Plaatselijk Belang
t' Wapen Midsland
Datum: 1 maart 2013  Aanvang 20.00 uur

Aanwezig   29 personen
Agenda RC 5 maart 2013 wordt gevolgd.
1. Welkom

2 en 3 n.v.t.

4. Mededelingen
6-3-2013 Texel vergadert of zij weer aansluiten bij vast
Nog veel onzekerheid. Zij willen dat de rest zich aanpast aan Texel Eind maart raadsvergadering er over.

5. Ontwerp bestemmingsplan Hoorn-Duunt
13 jaar oud. Opnieuw gemaakt. Verschillende zaken zouden anders moeten worden beschreven. Er komen een aantal opmerkingen (30)
Op welke wijze indienen is nog de vraag. Monumenten staan niet beschreven. Ook niet aangegeven. Uitbreiding kampeerterreinen. Wij komen er op terug.
We moeten doorspreken of alles even relevant is.
Het ligt ter inzage. Wij raden  de belanghebbenden aan er goed naar te kijken.

6. Evaluatie Strandbewaking. Gemeente overgedragen aan KNRM daardoor professioneler
De gemeente kan besluiten, om dit risico in de overige weken toch laag te houden een extra investering van  € 47000 te doen om voor 9 weken  bewaking.Waar moeten we voor kiezen.? Zie stukken!
Bewaken door 4 man wordt als overdreven ervaren. Er wordt door partijen nog over gepraat. Rijden door strandwacht met de jeeps op het strand wordt als vervelend ervaren. 9 weken wel van belang. Maar daar hangt een prijskaartje aan.
Het onderbrengen van de medewerkers kost heel veel geld.
Kan dat niet anders? Allerlei suggesties passeren.
Moet de gemeente alles betalen Wij pachten van domeinen met voorwaarden bijv schoonhouden en bewaking. Er wordt betaald vanuit toeristenbelasting
Begroting beperkt.

7. Verzoek verplaatsing kampeerareaal
Vraag niet relevant. Camping moet eerst gesaneerd.
Uitbreiding aan de z..kant van het terrein.
Camping kopen in Hoorn. De camping die verplaatst moet worden moet zich houden aan de spelregels. Het toilet gebouw mag niet blijven staan. Haantjes is in deze niet relevant. Het is nu opportuun er iets van te vinden. Eerst moet de campinghouder saneren volgens regels. Er loopt nog een rechtszaak. Deze zaak loopt er tussen door. Het moet eigenlijk niet in de commissie worden gebracht. Camping wordt misschien niet verkocht.

8. Rondvraag
Punthoofd. De hr Beek wil het te hoog maken. Als je niet komt tot een bouwplan dan gaan wij handhaven.
Hij heeft een brief gekregen. Hij moet onderhouden.
Wordt vervolgd.
I. Van Zwol  wil graag in bestuur.
De statuten geeft ruimte. Het bestuur vindt dat hij zich gewoon kandidaat stellen.
Van de heer Lettinga officieel schriftelijk kandidaat stelling
Containers voor spullen Frisse Wind . Voor veiligheid en minder verkeer.
Fam. Van Zandwijk  bestemming agrarische schuur die op hun grond staat. De schuur is voor opslag. De schuur os ook gebouwd ter ondersteuning van plukactiviteit  en verkoop. Nu geen Horeca aktiviteit mogelijk. Geen bestemming. Er wordt een zienswijze ingediend over de horeca-activiteit.
Vragen over procedure bestuursleden bij de ledenvergadering van 6 maart a.s.
Huishoudelijke reglement wordt opgestuurd. Verder wordt dit later behandeld.

Voorzitter bedankt
 


Geplaatst

in

door

Tags: