Openbare fractievergadering vrijdag 1 februari 2013

Openbare vergadering plaatselijk belang
Aanvang 20.00 uur Driemaster midsland
Aantal 25
Bestuur en Raad aanwezig R.de Jong afwezig
V.voorzitter opent veradering

1 t/m 3 nvt opmerking over aftreden v.d. Wielen  en  nieuw raadslid Lodder

4 Mededeling  Vast motie over sloopactiviteiten schepen te Harlingen. Kans op vervuiling. Wij zien niet in dat het nodig is een sloperij te vestigen. Vast trekt hiermee gezamenlijk op. Weinig toekomst voor dergelijke bedrijven. Grote bezorgdheid. Aansprakelijkheid beperkt. max. de waarde v.d. sloopwaarde. Het college van Harlingen is er niet voor.

5 Voorontwerp bestemmingsplan W.Terschelling campus
Korte inhoud: het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van de Campus is klaar. Het college vraagt de RC te verklaren dat dit de inspraak in kan.
200 woningen van 30m2 (3 1/2 x9) veel aanvragen. Iedereen krijgt de gelegenheid zienswijze in te dienen. Uitleg d.m.v..v. tekeningen. Er is een ecologische toets geweest. Ontsluiting bekend. Hierover zorgen. Het gebied ligt vast.
Bezorgdheid over de hoogte. Sociale woningbouw.
Huurstelling met minimale oppervlakte. Wethouder legt dit uit. Huursubsidie van belang. Betaalbaar voor studenten. Belangrijk voor het eiland en de school. Uitleg over bouwrijp maken van het terrein. Uitsluitend beperken in de gele vlek. Parkeerterrein ongeveer 10 auto's sportveld.
Zumkehr legt uit. Gele vlak op het laagste punt. Gebouw wordt gebouwd op het laagste punt. Wethouder geeft uitleg over procedures. Zienswijze kan ook een goed idee geven. Uiteindelijk zal de Raad er iets van moeten vinden. De tijdspanne wordt uiteengezet i.z zienswijze en rechtspraak. We hopen in sept. 2015 alles gerealiseerd.
EHS en bebouwing van belang.  Hoe groot is de bebouwde oppervlakte. Er komt een procedure met 4 aannemers.
Het plan zal binnen het budget gebouwd moeten worden. Uiteindelijk zal er een worden gekozen. Het grondwater wordt nu al gemeten. Garantie dat de Campus en de school 20jaar op het eiland blijft.

6 Voorontwerp bestem.plan  W.Terschelling, West Aletalaan fase 4 sociale woningbouw 16 stuks
6st 2 onder een kap 9 vrijstaande woningen .
Waarom geen rekening gehouden met zonnecellen? Wethouder geeft toelichting. E.e.a. kan nog wijzigen.

7 Ontwerp bestemmingsplan buitengebied polder
Is klaar en kan ter inzage gelegd worden.
Toelichting door A.Doeksen. Het rapport leest goed. Bestemmingspl. opgeknipt. Emissienorm niet altijd betrouwbaar. Met dit bestemmingsplan geen uitbreiding meer. Aanlegverg.stelsel enz. Kritische aantekeningen. Ingewikkeld en veel vragen.
Kamperen bij de boer niet de regels tijdens het spel veranderen. Oost west paden niet verharden. Zie gem.blad. Geen bebouwing in de binnenduinrand.
Zie de site v.d. Gemeente
Kamperen bij de boer geeft de nodige problemen.
De verschillende vragen kunnen niet altijd worden beantwoord. Bepaalde afspraken worden gemaakt.
Wethouder geeft veel uitleg over bouwhoogten.
Westerkeijn evenemententerrein. Is er een ruil mogelijk met een ander terrein. Niet bouwen op Westerkeijn.
Geen hotel bouwen. Te groot project. Ook hier zal de raad over moeten besluiten. Binnenduinrand  gevoelig.
Sem bezig met een pilot voor zonnecellen. In het bestem.plan geen duurzaamheid genoemd. Zonneakkers is strijdig met het bestemm.plan. Wijzigingsmogelijkheid toevoegen dat zonneakkers mogelijk zijn.
Vraag om hierover na te denken.
Wethouder positief. Afspraak met agrarische sector niet zo maar van de duizend hectare af te snoepen.
Provincie vind dat zonnecellen op gebouwen en niet op grond. Het is nog een moeilijke zaak. Landschappelijke overwegingen. Voor dit soort projecten kom je altijd in de polder uit. In duingebied is geen denken aan gezien de EHS

8 rondvraag

Sporthal en zwembad misschien een combinatie.
trimloop 4x per jaar. Vergunning hiervan teruggetrokken. SBB
Natuurtoets. Ook geld betalen €1 per deelnemer aan sbbh Toeschouwers €0,10 per deelnemer.
Directeur sbb komt naar het eiland. We willen praten met sbb . Hun gedrag niet goed. We worden bedreigd in ons bestaan. Anders nemen wij maatregelen. College wil hier een eind aanmaken. Voor trimlopen hoeft geen natuurtoets gemaakt .
Vragen over Oerol en vergunning bij zaken die eten verstrekken. Te veel weg gezogen door dit evenement. Afstand tussen eilanderondernemers en Oerol wordt steeds groter. Steeds meer frictie. Wethouder zal e.e.a. Onderzoeken: parkeren eten enz.
Trouwlocaties en voorwaarden zijn besproken.
allerlei regels over terrassen besproken op vragen uit de vergadering.
Empatec haalt hondenpoep weg. Maar de baas en de hond zijn het belangrijkste. Geen vraag voor de politiek.
Europahotel nog 4 units te verkopen. Garantie omzet.
Rommel op het eiland. Handhaving?
Volgende Vergadering weer bij `t Wapen van Terschelling per 1 maart 2013 aanvang 20.00 uur.


Geplaatst

in

door

Tags: