Verslag openbare fractievergadering dinsdag 8 januari 2013

NOTULEN Vergadering 8-1-2013 19.30 uur.
Aanwezig, 28 personen. Afwezig: Rein Borneman.
De voorzitter opent de vergadering en wenst een ieder een gelukkig Nieuwjaar.
Mededelingen: VAST alle eilanden doen mee alleen Texel moet nog over de brug komen.
Zwembad, notitie van de Gemeente is niet erg duidelijk, er worden 4 varianten genoemd.
1) Nieuw zwembad maken
2) Huidig zwembad in stand houden
3) Helemaal mee stoppen zwembad beëindigen
4) Publiek private samenwerking.
De vraag luidt, wat willen we, eenvoudig zwembad, zwemparadijs of geen zwembad.
Iedereen is het met elkaar eens, het zwembad moet blijven, het zwembad is nog lang niet af. Het dak vernieuwen is het grootste probleem. De verwarmingsinstallatie is net vervangen door een veel zuiniger systeem en spaart al veel gas.
Verder mist in de notitie van het zwembad het hele duurzaamheidplan.
Voorbeeld: Als er geld te kort is, 0,25 eurocent toeristenbelasting verhogen.
Voorbeeld: Zwembad slopen, IP. daarvan een sporthal plaatsen, Oki Doki verbouwen tot eenvoudig
zwembad ongeveer 50 m lang + kantine er bij maken voor exploitatie.
Rondvraag:
Zeevaartschoolstraat 20 c problemen met wonen, maakt afspraak z.s.m. Jort Spanjer
hierover.  -_. —
Duidelijke opdracht geven aan KNRM over het af te zetten strand i.v.m. de bewaking door de lifeguards, vraag hierover kan er niet een breder stuk afgezet worden?
De Stilen, personeel komt en gaat, dit is verontrustend, gemeente heeft hier geen zeggenschap
over.
Vrrag: Zeevaartschool, hoe ver is het met de Campus? Men maakt zich zorgen hierover.
Volgens de Wethouder komen de Gemeente en SBB er binnenkort wel uit. De Gemeente hoopt dat
er geen bezwaarschriften komen die de zaak kunnen vertragen.
Vraag: de reorganisatie van de  Gemeente is nu een feit, wordt de klantvriendelijkheid  nu ook een feit? Als er iets niet in het bestemmingsplan past, dan wordt er nee gezegd bij de balie, kan dat niet anders?
Vraag, De sloot bij familie Coltof aan de Duinweg Midsland-noord aan de gemeente kant is nog nooit schoon gemaakt.
Vraag: In hoeverre moeten de burgers de ambtenaren controleren, of ze alles wel goed doen?
Vraag, Gaat de afvalstoffenheffing ook omhoog? Antwoord is Nee.
Vraag, Omrin, afval scheiden kan beter, is een ingewikkeld verhaal.
Vraag, Hoever zijn we met de horeca notitie, komt eraan.

Vraag, Of er ook mensen zijn die op de verkiezingslijst willen staan van PB bij de komende verkiezingen in 2014.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur, en wenst iedereen wel thuis.
——-


Geplaatst

in

door

Tags: