WOZ

Opzet Info-avond WOZ, 10 juli 2012

Aanleiding
Er heerst toenemende onvrede onder de bevolking (en dus ook in de raad) over de hoogte van de WOZ-taxaties. Daarbij verwondert men zich over de niet of geringe daling de laatste tijd (zie de motie van PBT en CDA in de raad van 24 jan. 2012).

Doel
Inzicht krijgen in het totstandkomen van de WOZ-taxaties (op Terschelling).
Inzicht krijgen in de gevolgen van de taxatie-hoogte.
Inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden invloed op de hoogte van de taxaties uit te oefenen.

Vragen die leven
Hoe kun je de waarde bepalen van een pand?
Waar is die waarde op gebaseerd?
Wie / wat heeft invloed op de taxatiewaarden?
Zijn de taxaties op Terschelling reëel?
Kan de gemeente op een of andere manier invloed uitoefenen?

Opzet avond
Inleiding, Ale Romar en/of Arie Doeksen (5 min.)
Introductie gasten: wie bent u, wat doet u? + eerste reactie op de motie van PBT en CDA (ca. 10 min.).
Discussie over de stellingen o.l.v. Jurrit Visser (ca. 1 uur).
Afronding / conclusies, Jurrit Visser (ca. 10 min.)
Sluiting, dank, Ale Romar en/of Arie Doeksen (5 min.)

Stellingen
Discussie aan de hand van stellingen:
– De huidige taxatiewaarden zijn reële waarden.
– Hoge taxaties / WOZ-waarden drijven de huizenprijzen op.
– De (taxatie-)waarden van alle huizen op Terschelling zouden met 20% verlaagd moeten worden om weer een gezonde markt te krijgen.
– Taxatiewaarden zijn een gevolg van vraag en aanbod en dus een gevolg van de markt; derhalve zijn ze niet beïnvloedbaar.
– Hoge taxatiewaarden zijn slecht voor de woningmarkt / zetten de Terschellinger woningmarkt op slot.
– Hoge WOZ-waarden van zomerhuizen zijn, door minder verhuur, een bedreiging voor het toerisme.
(waar zinvol expliciet de impact voor woonhuizen en zomerwoningen apart benoemen)

Uitnodigen
– Taxateur van taxatiebureau.
– Eilander makelaars Hein Klarenbeek en Arie van Keulen.
– Jan Sinke i.v.m. verkoop huurwoningen (relatie WOZ-waarde – (mogelijke) verkoopprijs).
– Namens erfpachters Terschelling: Jort Stam.
Discussieleider: Jurrit Visser.
Aan genodigden sturen: gemblad + bijlage + motie.

Achtergrondinformatie
Vóór bijeenkomst informatie naar raadsleden mailen:
– Webadres waarderingskamer.
– Algemene informatiebrochure voor raadsleden van de waarderingskamer.
– Rapport van de waarderingskamer over Terschelling d.d. januari 2012.
– Gemeenteblad raad 24 jan. 2012 + bijlage.
– Motie CDA en PBT raad 24 jan. 2012.
– Informatieblad VNG voor raadsleden d.d. februari 2012.
– Bijsluiter gemeente Terschelling d.d. februari 2012.
– Overzicht aantallen bezwaarschriften (zie ‘nog uitzoeken’).

Nog uitzoeken
Aantallen bezwaarschriften Terschelling in de laatste 5 jaren (absolute aantallen en als percentage);
Deze percentages afzetten tegen de percentages in Friesland.

 


Geplaatst

in

door