Campus

 Campus

De campus. Bij het aantreden van het nieuwe college en de huidige coalitie is dit dossier direct voortvarend ter hand genomen. Samen met de Veste, onze woningcorporatie op het eiland. Eerst werd een oplossing gevonden voor de bestaande campus. Voorheen in gemeentelijke handen, sinds augustus 2011 volledig in handen van de Veste. Hierdoor vermindering van ambtenaren en loopt de gemeente geen financieel risico meer met de exploitatie. Het runnen van een campus hoort ook niet bij de gemeente te liggen. De Veste, een professional met ruime ervaring in campus beheer; o.a. de Universiteit van Twente.
Iedereen op het eiland was in paniek, want zonder officieren ( in gemeentelijke dienst) zou het een grote rotzooi zijn. Een half jaar later horen we niemand meer. De campus loopt goed, de buren klagen niet meer en de studenten zijn blij met de lagere huur. Ook het voormalige personeel, 5 man, is goed herplaatst. We kunnen dus terugzien op een geslaagde operatie. Hulde voor alle betrokkenen.

Zeevaartonderwijs is een belangrijke peiler onder de BV Terschelling. Met directe werkgelegenheid van zo’n 60 personen en een dikke 300 studenten ( lees jonge inwoners) zorgen zij voor een belangrijke bijdrage aan de eilander leefgemeenschap. Daar hoort ook een goede huisvesting bij. Iets wat we van de huidige campus niet kunnen zeggen. Niet meer van deze tijd . Gewoon op en dringend aan vernieuwing toe.  Daarom kwam de directeur van de zeevaartschool ook naar de gemeente met het verzoek: zo snel mogelijk nieuwbouw te realiseren voor een betaalbare prijs. Ons MI WB heeft de hoogste maritieme score op HBO niveau, maar scoort laag op het terrein van huisvesting.
De Veste werd bereid gevonden dit voor de gemeente te onderzoeken en ook uit te voeren. Op voorwaarde dat zij de nieuwe bouwgrond voor een vooraf vastgestelde prijs ter beschikking zouden krijgen. In samenspraak met de gemeente werden de mogelijke locaties in kaart gebracht welke hiervoor in aanmerking kwamen. Direct groot paniek bij de bewoners van West. Een forse handtekening actie als direct gevolg. De toon was gezet: not in my backyard.

De Veste ging eerst de beschikbare locaties in kaart brengen en beoordelen op een aantal randvoorwaarden. Middels een inloopmiddag kon de bevolking hiervan kennisnemen. Iedereen kon mondeling en schriftelijk reageren en resulteerde zelfs in 3 alternatieve locaties.
Ook deze werden in kaart gebracht en wederom werd een inloopmiddag voor iedereen georganiseerd. Nu tevens voorzien van een stoplichtmarkering, waarbij per locatie de beoordeling aan de hand van de kleur groen/ geel of  rood de beoordeling werd gegeven, hoe elke locatie voldeed aan de twee hoofdeisen: realisatie mogelijk snel en goedkoop. Met als uitslag: locatie 4. Bijkomend voordeel: niet direct grenzend aan bestaande woonwijk.

PBT kan zich goed vinden in deze keus. In het begin was PBT  voorstander voor nieuwbouw op de huidige locatie, maar de nieuwe bouweisen voor buitendijk bouwen maken  die locatie als financieel niet haalbaar.  Laat staan op korte termijn.

Nu het voorstel van ons college zoals beschreven in het gemeenteblad: hetgeen echter bestaat uit twee delen.
1) instemmen met locatie 4 als voorkeurlocatie voor een nieuwe campus . Hier kan PBT mee akkoord gaan
2) een bestemmingsplan op te stellen voor en een nieuwe campus op de voorkeurslocatie en voor de nieuwbouw in het gebied tussen de bestaande woningbouw en de nieuwe campus. Dat laatste lijkt PBT ook een goede zaak. Immers we hebben grote woningnood in de sociale sector en we hebben voor de nieuwe campus ook infrastructuur nodig als wegen, Electra, water en riolering.

De nieuwe bewoners weten vooraf dat ze in de buurt van de campus komen. Maar dat kon wel eens een groot voordeel worden als er bij de campus straks mooie sportvoorzieningen komen waar alle eilandbewoners gebruik van kunnen maken.

  PBT

  

 


Geplaatst

in

door

Tags: