Verslag openbare vergadering 3 mei 2012

Verslag openbare vergadering 3 mei 2012
`t Wapen van Terschelling aanvang 20.00 uur

Aantalbezoekers 10

 

Afwezig R.de Jong en R.Hoeve  en  J. Spanjer

 

Voorzitter is G.v.d. Beek

 

Agenda van de RC wordt gevolgd.

 

1.Welkom

Voorzitter heet een ieder welkom..

2 tm 3 n.v.t.

4. Mededelingen van het Vast

geen mededelingen.

5 Ontwerpbestemmingsplan  en ontwerp beeldkwaliteitsplan voor de Brede School West.

Het ontwerp is gepresenteerd aan de raad en het publiek Nu moet de raadscommissie aangeven of de bovengenoemde plannen de inspraak in kunnen.

Brandbeveiligingsverordening en 14 e wijziging bouwverordening

Op 2 april is het bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het gebruiksbesluit is hiermee komen te vervallen. Daardoor moet de brandbeveiligingsverordening worden aangepast. Het in werking treden van het bouwbesluit heeft ook gevolgen voor de bouwverordening.

Rondvraag en mededelingen

Per fractie komt er een gesprek met de burgemeester. Rinske Cupido wordt het nieuwe Raadslid van de VVD. Voor de VVD blijft de bezetting een probleem. Er is nog geen beslissing waar de Campus gaat komen. Er zijn een aantal terreinen in optie. De Hr Lettinga heeft een zienswijze ingediend. Bewoners zijn op de hoogte gebracht

Staatsbosbeheer moet eigenlijk mee betalen aan de brandweer. Men vindt dat dit redelijk.

Zo zijn er allerlei onderwerpen aan de orde geweest maar de belangrijkste is de zendmast..

OP 2 mei is er een voorlichtingsavond geweest bij ET 10. De gemeente had een aantal mensen van het voorlichtingsbureau en de KPN om ons te misleiden. De toehoorders waren behoorlijk ongerust over het hele plan. Met name de gezondheid is wel de belangrijkste factor. Daarnaast wordt het landschap behoorlijk ontsierd. Een van de sprekers merkte op dat er niets is gezegd over een congres dat duidelijk signalen heeft afgegeven over schade voor de gezondheid. Het voorlichtingsbureau hield voet bij stuk dat het geen kwaad kon. Alhoewel later in de avond toch enigszins werd toegegeven dat vermoedelijk het voortschrijdend inzicht

de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen.Hier is een vergelijk op zijn plaats met roken, en asbest.

Verder kwam de wachtruimte aan de orde voor de gasten die met de EVT gaan. Er is eigenlijk geen goede wachtruimte. Hierover is het laatste woord niet gesproken

Verder kwamen de openbare strandtoiletten aan de orde en de kosten die de exploitant maakt voor het op orde houden van de weg naar het strandpaviljoen. Een redelijke bijdrage van de gemeente zou welkom zijn.

Horecaondernemers zijn ontevreden over de Horecanota. Men vindt de gemeente veelal te kneuterig met de regels voor terrassen. Het blijkt dat het best ruimer kan. In goed overleg moeten bepaalde uitwassen in de hand gehouden kunnen worden.

De voorzitter sluit af en dankt een ieder voor de betrokkenheid .

De volgende vergadering is  vrijdag 1 juni 2012.


Geplaatst

in

door

Tags: