Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

WAAR OF NIET WAAR ??

Mededelingen gedaan op de openbare bijeenkomst van de fractie Bos-Schweigmann riepen bij een aantal aanwezigen vragen op.

En die vragen bereikten het bestuur van PBT.

Er zou nl. aan de orde zijn dat er 2 aanklachten/procedures  tegen Arie Doeksen ingediend zouden zijn bij Commissaris van de Koning dhr. Jorritsma.

Op verzoek van Plaatselijk Belang Terschelling heeft onze burgemeester dhr. Bats navraag gedaan bij dhr. Jorritsma.

Wij kunnen u namens de heer Bats melden dat er GEEN ENKELE aanklacht o.i.d. tegen Arie Doeksen of andere bestuurs- of fractieleden van PBT bekend is. 

Als dit soort aantijgingen maatgevend is voor de fractie B-S en haar aanhangers, dan geeft dit wel te denken.

Bij de problematiek die op dit moment speelt ten aanzien van de woonsituatie van onze oud-wethouder Jort Spanjer zal, als binnenkort ook blijkt dat alle geuite beschuldigingen onwaar zijn geweest,

eens goed nagedacht moeten worden over de woorden van onze secretaris dhr. Borneman:

                                                     Wie biedt er straks excuses aan aan de beschadigde mensen??