Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Verslag openbare vergadering 3 februari 2012

Openbare vergadering 3 februari 2012
`t Wapen van Terschelling
aanvang 20.00 uur
Aantal bezoekers 24 


Opening voorzitter.
 De agenda van de RC d.d. 7 februari 2012 wordt gevolgd.

VAST

GS zit in het VAST. Hij geeft enige uitleg over de ontwikkelingen. Belangrijk punt is dat de plaatselijke partij van Texel aansluiting wil bij het VAST. Binnen het vast is hierover gesproken. Er zullen kontakten worden gelegd.

Het VAST staat er niet negatief tegenover maar stelt wel voorwaarden. De provincie Noord Holland heeft in der tijd aangedrongen op eigen zelfstandigheid; zij durfden zich niet te verbinden. Texel moest binnen de gelederen van Noord. Holland blijven. Wel is er nog steeds bepaalde samenwerking.
Texel kan altijd mee vergaderen. Door de kerntaken blijven zij betrokken. Er is dus kentering in denken om toch aan te sluiten..
Van Min. Donner moeten wij kunnen aantonen dat wij als VAST goed samenwerking. Wij blijven zelfstandig als samenwerk geïntensiveerd wordt. 
Reorganisatie goed afsluiten is van belang voor zelfstandigheid voortgang is te langzaam. Organisatie moet goed op orde. De buitenwacht ziet het anders en wil wel eens dwarsliggen en het politiek onderuit halen.
 Veel zaken zijn te combineren, maar de gemeenteraad moet blijven. we passeren de provincie door rechtstreeks met den haag zaken te doen. Gemeentefonds een moeilijke formule. Steun krijgen we niet van de eilanden. Ook het waddenfonds geld van belang. Veranderende spelregels.
Taxatie WOZ motie ingediend. Er komt uitleg over WOZ. Welstandscommissie onder de loep genomen. Bezwaar over hoe welstandscommissie moet functioneren. PBT wil voor bijzondere panden een soort monumentenlijst maken. Ook ons programma zegt daar iets over.
Landelijke subsidie aangevraagd voor de plaatselijk partij inzake opleiding en ondersteuning. Er is een vereniging opgericht. Deze vereniging van Plaatselijke Groeperingen(VPG) hebben wij volmacht verstrekt om jaarlijks subsidie aan te vragen. (Zie archief secretaris).Sociale voorzieningen goed verwoord door G.S. Mensen in de bijstand iets extra's. ZZP kan extra risico vormen. Zou voor gereserveerd moeten worden.Indeling haven


MER aanvraag voor kom en jachthaven. Jachthaven wil uitbreiden. Convenant: kwaliteit en uitbreiding.

Bij te veel boxen te weinig plaatsen. Bij vergroting is er een MER nodig. Ruil met kleidepot voor compensatie.
 Niet direct capaciteitsvergroting wel meer veiligheid. Dus oppervlak groter. Rws mag geen natuurgebied overdragen aan een gemeente. Dus rws zou het terug moeten nemen. Plaat is nog niet van de gemeente. Natura 2000 bereid een stuk te compenseren. Wij krijgen 1 x de kans de jachthaven uit te breiden. Van bovenstaande staat zeker niet alles vast.wat vind je acceptabel voor een uitbreiding voor de jachthaven. Jachthaven staat 25 jaar garant om de rente te dragen. Voor de bruine vloot hooguit een drijvende steiger als verbetering. 
Een bestemmingsplan met fasering:veerhaven, bruine vloot en jachthaven.
 Om West binnendijks te krijgen kost € 20 tot 25 miljoen.
Op welke wijze  is nog niet definitief.
 Er zijn coalitie afspraken dat bindt ons. Wel kwaliteit verbetering geen capaciteit. Hoeveel bezetting? 
Wij hebben het idee dat het minder is in 2011, ook door her slechtere weer. Men  verwacht meer grotere schepen. 
Laatste twee jaar afrekening van te voren zodat wanbetaling wordt voorkomen. Beter is zo te zien hoe de werkelijkheid is.


Walvis en B&Yterrein

Buiten bestemmingsgebied gehouden.
 Komt later als situatie duidelijker wordt.


Strandpaviljoens

Strandpaviljoens krijgen nu de kans het hele jaar open te blijven. Verschillende eigendomssituaties. Alles wordt omgezet naar langer dan een jaar met aparte bestemmingsplannetjes voor deze situatie.
 RWS op strand, waterschap in het duin en achter de duin SBB Zal nog heel wat voeten in de aarde hebben voor het geheel in orde is. 
Strandovergangen 1 miljoen bij het waddenfonds aangevraagd en afgewezen. 
Waddenfonds naar provincie met nieuw spelregels. Dan opnieuw aanvragen met betere onderbouwing voor het waddenfonds.


WOZ

WOZ opnieuw wordt vastgesteld? Is nu in discussie. 
Woonhuizen 1/2 procent naar beneden. Recreatiewoning stuk hoger. Nu onduidelijk en daar moet duidelijkheid over komen.Zendmasten

Zendmasten en de kritiek. Slecht voor de gezondheid.


Sterke Jerke

Uitleg over Sterke Jerke . GS vertelt over een vlot voor filmopnames. Na de film gaan ze met het vlot over de oceaan. Dit voor de plasticsoep in de zee. Er wordt sponsoring gezocht. Het draaiboek is klaar. Nu nog in experimentele fase. Het verhaal nu nog niet ter zake doende. Zij zijn bezig met plannen en ook mensen te vinden voor het vlot.


Voorzitter sluit af wens ieder een goede thuiskomst.


Vrijdag 2 maart volgende openbare vergadering.