Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

WOZ Terschelling

WOZ

Opzet Info-avond WOZ, 10 juli 2012

Aanleiding
Er heerst toenemende onvrede onder de bevolking (en dus ook in de raad) over de hoogte van de WOZ-taxaties. Daarbij verwondert men zich over de niet of geringe daling de laatste tijd (zie de motie van PBT en CDA in de raad van 24 jan. 2012).

Doel
Inzicht krijgen in het totstandkomen van de WOZ-taxaties (op Terschelling).
Inzicht krijgen in de gevolgen van de taxatie-hoogte.
Inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden invloed op de hoogte van de taxaties uit te oefenen.

Trefwoorden: 
Subscribe to RSS - WOZ Terschelling