Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Onze politici

Jan W. Smit

Woonplaats:
Midsland
Functie:

Portefeuilles

 • Financien en Belastingen
 • Personeel en Organisatie
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid en Decentralisatie
 • Communicatie
 • Kustbeheer
 • Landbouw en Natuur
 • Verkeer, vervoer en Havenbeleid
 • Volkshuisvesting en monumentenzorg
 • Sport en Welzijn
 • Toerisme en Recreatie
 • Economische zaken

C. Muijskens

Woonplaats:
Hoorn
Functie:

Portefeuilles

 • Grondzaken
 • Duurzaamheid
 • Accomodatiebeleid
 • Veiligheidsbeleid
 • Burgerzaken
 • Handhaving
 • Communicatie
 • Cultuur
 • Ruimtelijk Ordening
 • Openbare orde, veiligheid, brandweer
 • Economische zaken