Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare vergadering PBT.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering in ’t Wapen van Terschelling op 30 september om 20:00 uur.

1: Opening.
1a: Mededelingen Bestuur.
1b: Mededelingen Fractie.
2: Vaststellen agenda.
-------------------------------------------
3: Begroting 2017.
4: Verordeningen (Water) Toeristen – en Forensen belasting 2016.
5: B&Y terrein.
6: Recreatie verblijf Oosterend 15.
7: Rondvraag.
8: Sluiting.
 

Voor volledige agenda zie onderstaande links:

http://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_1894.html

http://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_1301.html