Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare Fractievergadering Plaatselijk Belang Terschelling 30-03-2018

Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de openbare fractievergadering.       

Agenda Openbare Fractievergadering PBT 30-03-2018                             

Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 30 maart in                                       Hotel het Wapen van Terschelling, aanvang : 20.00 uur.

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

…………………………………………………………..

3: Bestemmingsplan voormalig B&Y terrein.

4: Bestemmingsplan hotelkamer Seinpaalduin.

5: Kruimelregeling.

6: Bestemmingsplan Haven.

7: Startnotitie Masterplan Havengebied.

8: Jaarprogramma Helder Handhaven 2018.

 9: Rondvraag.

10: Sluiting.

https://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_3853.html