Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare Fractievergadering Plaatselijk Belang Terschelling 27-10-2017

Agenda komende Openbare Fractievergadering Plaatselijk Belang Terschelling 27-10-2017.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 27 oktober

in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

 

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

--------------------------------------------------------

3: Bestemmingsplan Heartbreak Hotel.

4: Parapluherziening parkeernormen.

5: Burap / begrotingswijziging.

6: Ondernemersfonds.

7: Rondvraag.

8: Sluiting.

Voor meer informatie klik op onderstaande link.

https://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_3505.html