Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare Fractievergadering PBT 29-09-2017

Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 29-09-2017.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 29 september  in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

 

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

--------------------------------------------------------

3: Woonvisie.

4: Bepalen categorieën verklaring van geen bedenkingen.

5: Begroting 2018.

6: Belastingverordening (water)toeristenbelasting / forensenbelasting 2018.

7: Rondvraag.

8: Sluiting.