Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

openbare fractievergadering PBT 03-03-2017.

Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 03-03-2017.
Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 3 maart in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

1: Opening.
2: Vaststellen agenda.
2a: Mededelingen Bestuur.
2b: Mededelingen Fractie.
--------------------------------------------------------
3: Zelfpluktuin Groenhof.
4: Bestemmingsplan uitbreiding camping Mast.
5: Bestemmingsplan Midsland locatie Westerkeijn.
6: Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning 2017.
7: Verordening rechtspositie wethouders, raads – en commissieleden 2017.
---------------------------------------------------------
8: Bespreekstuk: Dellewal en hotel Victoria.
----------------------------------------------------------
9: Rondvraag.
10: Sluiting.

Voor meer info betreffende de agenda klikt u op onderstaande link.

http://gemeenteraadterschelling.nl/

Om vergadering te beluisteren gebruikt u deze link.

https://terschelling.raadsinformatie.nl