Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare Fractievergadering PBT 02-06-2017.

Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 02-06-2017.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 2 juni in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

 

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

--------------------------------------------------------

3: Ontwerp bestemmingsplan Havengebied.

4: Startnotitie Masterplan Havengebied.

5: Concept Woonvisie.

6: Rondvraag.

7: Sluiting.

Voor meer info klik op onderstaande link.
https://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_2251.html