Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare Fractievergadering PBT 02-02-2018.

Uitnodiging voor de openbare fractievergadering van 2 februari 2018.

 

Agenda Openbare Fractievergadering PBT 2-02-2018

 

Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 2 februari in de Dammesaan , aanvang : 20.00 uur.

1 : Opening.

2 : Vaststellen agenda.

2a : Mededelingen Bestuur.

2b : Mededelingen Fractie.

…………………………………………………………..

3 :Financiële verantwoording en startnotitie Duurzaamheid.

4 : Beheerplannen en kwaliteitsverbetering wegen.

5 : Concept Erfgoedverordening.

6 : Rondvraag.

7: Sluiting.

Voor extra informatie klikt u op de onderstaande link.

https://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_3847.html