Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare Fractievergadering PBT 01-09-2017.

Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 01-09-2017.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 1 september  in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

 

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

--------------------------------------------------------

3: Strategisch Kader 'Toekomstgericht Vastgoed Terschelling'.

4: Startnotitie Masterplan Havengebied.

5: Bestemmingsplan Willem Barentszkade 14&15, Commandeurstraat 13.

6: Ontwerp bestemmingsplan B&Y.

7: Ontwerp bestemmingsplan De Walvis.

8: Bestemmingsplan Lies 57.

9: Ontwerp bestemmingsplan Willem Barentszkade 21.

10: Coördinatieregeling Badhotel Midsland aan Zee.

11: Rondvraag.

12: Sluiting.