Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

 

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 23 juni  in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

 

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

--------------------------------------------------------

3: Jaarrekening 2016.

4: Kadernota 2017.

5: Beleidsvisie zonnevelden.

6: Rondvraag.

7: Sluiting.

Voor meer info klikt u op onderstaande link.

https://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_2932.html