Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

openbare fractievergadering 31 oktober

 Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling
Graag nodigen wij u uit voor de openbare fractie vergadering op vrijdag 31 oktober.
Aanvang 20.00 uur te Midsland in Het Wapen van Terschelling

Wij volgen de agenda van de komende raadscommissie .

Daarop staan o.a. de volgende agendapunten.
4  Mededelingen uit samenwerking De Waddeneilanden en overige     mededelingen.
5 Beheersverordening Haventerrein
6 Eindevaluatie DHW preventie en handhaving
7 Bestuursrapportage januari t/ augustus 2014
8 Verordeningen Participatie en WMO
Voor meer info en achterliggende documentatie kunt u onderstaande link gebruiken.

http://www.terschelling.nl/actueel/vergaderingen_3631/item/vergadering-raadscommissie_807.html

Uiteraard is er gelegenheid om andere onderwerpen aan de orde te brengen en sluiten wij af met een rondvraag.

Met vriendelijke groet bestuur PB Terschelling