Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Lidmaatschap van Plaatselijk Belang Terschelling

Als lid steun je het werk van de partij

Financieel

Een politieke partij runnen kost geld. Dankzij de bijdragen van onze leden kunnen we onder andere ledenvergaderingen organiseren, verkiezingscampagne voeren en onderzoek doen.

Inspraak

Zonder inspaak van onze leden weten we niet wat er leeft. Het is voor onze politici erg belangrijk op de ledenvergaderingen te horen wat de achterban vindt.