Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Motie van PBT (Grytsje Kootstra) raad breed aangenomen”.