Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Minicursus politiek

Geachte leden van Plaatselijk Belang Terschelling
Graag maken wij u er op attent dat er maandagavond 20 januari een  minicursus politiek  wordt gegeven op het gemeentehuis voor alle geïnteresseerden in de politiek. Bij deze nodigen wij onze leden  uit om hier als lid van Plaatselijk Belang Terschelling aan mee te doen.
De minicursus ziet er als volgt uit

1 Welkomstwoord en inleiding door wethouder Irona Groeneveld.

2   De gemeente
     a. Hoe werkt de gemeente?
     b. Huis van Thorbecke
     c. De besluitvorming binnen de gemeente

3  De gemeenteraad
      a. Taken en rollen van de gemeente raad
      b. De instrumenten van een raadslid, PPT en korte film.
      c. Interview met enkele raadsleden. Voorbeelden van instrumenten en gebruik      in de praktijk.

Pauze

4 Verkiezingen:
      a. Verkiezingen en politieke partijen.
      b. Vraaggesprek met enkele raadsleden.
          Onderwerpen die aan bod komen:

            Wat is de tijdsinvestering?
            Wat zijn de leuke en minder leuke kanten van het raadswerk?
            Hoe wordt je politiek actief?
            Hoe stel je je kandidaat?

5  Kennismaking met raadsleden en eventuele politieke partijen.

6  Afsluiting en nazit.

Verzoeken u wel om u per email aan te melden dit kan aan  : jhofman@terschelling.nl)

Met vriendelijke groet,  Bestuur PB Terschelling