Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Huishoudelijke reglement en Statuten

Wij verzoeken een ieder zijn bevindingen t.a.v. het concept H H reglement van Plaatselijk Belang aan ons toe te zenden via info@pbterschelling.nl Alvast dank voor de door uw inzet.