Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

De lokale politieke partij van Terschelling
Sinds 1958 maken wij ons sterk voor eilander belangen
 

Volgende openbare fractievergadering: 4 november 2022

Locatie nog niet bekend. 

 • 9 januari 2018

  Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 12-01-2018.

  Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 12 januari in de Dammesaan  te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

   

  1: Opening.

  2: Vaststellen agenda.

  2a: Mededelingen Bestuur.

  2b: Mededelingen Fractie.

  --------------------------------------------------------

  3: Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

  4: Verordening leerlingenvervoer.

  5: Rondvraag.

  6: Sluiting.

   

  Voor meer informatie klikt u op onderstaande link.

  Laatst gewijzigd:
  9 januari 2018
 • 31 december 2017

  Na alle commotie en onrust in de partij, is Plaatselijk Belang weer in rustiger vaarwater terecht gekomen. De twee commissies, kies – en programma commissie, zijn druk bezig met het partijprogramma en de kieslijst. Mochten er leden zijn die een plaats op de kieslijst willen, dan kunnen die zich aanmelden bij de personen die in de kiescommissie zitten:

   

  Kiescommissie:

   

  Antoine v/d Berg: 06-18519206.

   

  Mauri Coltof: 0562-448117.

   

  Henk Hees: 06-53291326.

   

  Laatst gewijzigd:
  31 december 2017
 • 28 december 2017

  Na alle commotie en onrust in de partij, is Plaatselijk Belang weer in rustiger vaarwater terecht gekomen. De twee commissies, kies – en programma commissie, zijn druk bezig met het partijprogramma en de kieslijst. Mochten er leden zijn die een plaats op de kieslijst willen, dan kunnen die zich aanmelden bij de personen die in de kiescommissie zitten:

   

  Kiescommissie:

   

  Antoine v/d Berg: 06-18519206.

   

  Mauri Coltof: 0562-448117.

   

  Henk Hees: 06-53291326.

   

  Laatst gewijzigd:
  28 december 2017
 • 28 december 2017

  Dit amendement werd door onze fractievoorzitter Grytsje Kootstra ingediend. Hoewel men het een sympathiek amendement vond, werd het verworpen. Echter, mede dankzij dit amendement, werd de deur op een kier gezet voor de Dames van Baai Dellewal.

   

  Amendement

  Voorstel nr. 2017/84

  Onderwerp: Invullocatie dancing Dellewal

  De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 19-12-2017

  Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

  Het concept raadsbesluit, vanaf de tekst “BESLUIT” te wijzigen in de volgende tekst:

  Laatst gewijzigd:
  28 december 2017
 • 22 november 2017

  Verklaring v/h Bestuur tijdens de ledenvergadering van 16 november 2017:

   

  Uit de publicaties van Bos en Schweigmann op hun facebook pagina blijkt hun standpunt: het partijbestuur kan aan raadsleden geen dictaat opleggen. Raadsleden zijn immers onafhankelijk.

  Laatst gewijzigd:
  22 november 2017

Pagina's