Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

De lokale politieke partij van Terschelling
Sinds 1958 maken wij ons sterk voor eilander belangen
 

Volgende openbare fractievergadering: 4 november 2022

Locatie nog niet bekend. 

 • 30 augustus 2012

   

  De mening en reactie  van PBT over de voorjaarsnota 2012

  Bij het lezen van het gedeelte  algemeen maken wij ons als PBT zorgen over de korting bij de uitkering van het gemeentefond als de adressen met recreatie bestemming niet meegenomen worden,Geld dit ook voor adressen,Permanente bestemming, die onrechtmatig recreatief verhuurd? worden en woningen met een gedeeltelijke verhuur? ,dubbel nadeel ,niet in woningbestand en een extra korting,wel vallend onder de gemeentelijke voorzieningen.

  Laatst gewijzigd:
  30 augustus 2012
 • 19 juli 2012

  Opzet Info-avond WOZ, 10 juli 2012

  Aanleiding
  Er heerst toenemende onvrede onder de bevolking (en dus ook in de raad) over de hoogte van de WOZ-taxaties. Daarbij verwondert men zich over de niet of geringe daling de laatste tijd (zie de motie van PBT en CDA in de raad van 24 jan. 2012).

  Doel
  Inzicht krijgen in het totstandkomen van de WOZ-taxaties (op Terschelling).
  Inzicht krijgen in de gevolgen van de taxatie-hoogte.
  Inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden invloed op de hoogte van de taxaties uit te oefenen.

  Laatst gewijzigd:
  19 juli 2012
 • 16 juli 2012

   Campus

  Laatst gewijzigd:
  16 juli 2012
 • 13 juli 2012

  Commotie om bouwplannen Groene Strand

  Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Terschelling betreuren de commotie die is ontstaan over de mogelijke bebouwing aan het Groene Strand. Het oude B & Y terrein heeft jaren braak gelegen. Dat er nu eindelijk zicht komt op invulling van deze locatie is verheugend.

  Laatst gewijzigd:
  13 juli 2012
 • 8 juli 2012

  B&Y

  Laatst gewijzigd:
  8 juli 2012

Pagina's