Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

De lokale politieke partij van Terschelling
Sinds 1958 maken wij ons sterk voor eilander belangen
 

Volgende openbare fractievergadering: 4 november 2022

Locatie nog niet bekend. 

 • 3 december 2021
  Laatst gewijzigd:
  3 december 2021
 • 26 november 2021

  NOG  EEN ONDERWERP WAAR NOGAL VEEL OM TE DOEN IS. RAADSLID VAN PLAATSELIJK BELANG--KEES MUIJSKENS-- IS HIER FLINK INGEDOKEN MET BEHULP VAN DE KLANKBOARD GROEP-- EN NU   KOMT HIJ TOT HET VOLGENDE VERSLAG;

  HET VOORSTEL IS OM HET KADERPLAN HAVENFRONT TERSCHELLING VAST TE STELLEN

  Laatst gewijzigd:
  26 november 2021
 • 26 november 2021

  Het verslag van ons enige raadslid Kees Muijskens 25-11-2021

  Vaststellen van het Wegenbeheerplan

  iN DIT NIEUWE PLAN ONTBREEKT DE EVALUATIE VAN HET VORIGE WEGENBEHEERPLAN 2016-2020. IN DIT PLAN STAAT OP BLZ. 12 AANGEGEVEN WELKE WEGEN IN DE PLANPERIODE 2016-2020 ZULLEN WORDEN AANGEPAKT EN WAT HET BESCHIKBARE BUDGET IS (1,9 MILJOEN EURO).

  Laatst gewijzigd:
  26 november 2021
 • 24 november 2021

  Openbare fractie vergadering PB terschelling 22-11-2021

  Laatst gewijzigd:
  24 november 2021
 • 10 januari 2020

  Agenda punten voor de openbare fractievergadering op maandag 20 januari in de Dammesaan te Midsland, aanvang : 20.00 uur.
  1: Opening.
  2: Vaststellen agenda.
  2a: Mededelingen Bestuur.
  2b: Mededelingen Fractie.
  …………………………………………………………..
  3: Evaluatierapport procedures Eilân Festival.
  4: Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling.
  5: Herstelbesluit bestemmingsplan Havengebied.
  6: Opslagruimte Dorsvereniging “Helpt Elkander’’.
  7: Ontwikkeling Oosterend 8.
  8: Rondvraag.
  9:  Sluiting.

  Laatst gewijzigd:
  10 januari 2020

Pagina's