Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

De lokale politieke partij van Terschelling
Sinds 1958 maken wij ons sterk voor eilander belangen
 

In verband met de Corona maatregelen kunnen onze openbare fractie vergaderingen niet plaatsvinden.

 

Wij verzoeken iedereen die punten of informatie wil bespreken rechtstreeks contact op te nemen met onze raadsleden (evt ook mogelijk via het bestuur).

 

                                     

 • 22 november 2017

  Verklaring v/h Bestuur tijdens de ledenvergadering van 16 november 2017:

   

  Uit de publicaties van Bos en Schweigmann op hun facebook pagina blijkt hun standpunt: het partijbestuur kan aan raadsleden geen dictaat opleggen. Raadsleden zijn immers onafhankelijk.

  Laatst gewijzigd:
  22 november 2017
 • 21 november 2017

  Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 24-11-2017.

  Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 24 november

  in de Dammesaan te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

   

  1: Opening.

  2: Vaststellen agenda.

  2a: Mededelingen Bestuur.

  2b: Mededelingen Fractie.

  --------------------------------------------------------

  3: Invullocatie voormalige dancing Dellewal.

  4: Beleidsnotitie Terrassen.

  5: 4e Begrotingswijziging.

  6: Belastingverordeningen 2018.

  7: Rondvraag.

  8: Sluiting.

  Laatst gewijzigd:
  21 november 2017
 • 24 oktober 2017

  Agenda komende Openbare Fractievergadering Plaatselijk Belang Terschelling 27-10-2017.

  Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 27 oktober

  in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

   

  1: Opening.

  2: Vaststellen agenda.

  2a: Mededelingen Bestuur.

  2b: Mededelingen Fractie.

  --------------------------------------------------------

  3: Bestemmingsplan Heartbreak Hotel.

  4: Parapluherziening parkeernormen.

  5: Burap / begrotingswijziging.

  6: Ondernemersfonds.

  Laatst gewijzigd:
  24 oktober 2017
 • 19 oktober 2017

  Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 17 oktober werd onze bestuursvoorzitter C.Muijskens voorgedragen als commissielid (niet zijnde raadslid) van Plaatselijk Belang Terschelling. Nadat de geloofsbrieven waren onderzocht en goed bevonden werd overgegaan tot een stemming. Van de tien uitgebrachte stemmen waren negen voor en een tegen. Daarna legde C.Muijskens de belofte af en daarmee was deze benoeming een feit. C.Muijskens zal onze fractievoorzitter Grytsje Kootstra ondersteuning bieden en haar vervangen bij afwezigheid tijdens commissie vergaderingen.

  Laatst gewijzigd:
  20 oktober 2017
 • 28 september 2017

  Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 29-09-2017.

  Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 29 september  in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

   

  1: Opening.

  2: Vaststellen agenda.

  2a: Mededelingen Bestuur.

  2b: Mededelingen Fractie.

  --------------------------------------------------------

  3: Woonvisie.

  4: Bepalen categorieën verklaring van geen bedenkingen.

  5: Begroting 2018.

  6: Belastingverordening (water)toeristenbelasting / forensenbelasting 2018.

  Laatst gewijzigd:
  28 september 2017

Pagina's