Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

De lokale politieke partij van Terschelling
Sinds 1958 maken wij ons sterk voor eilander belangen
 

Zomerreces, voor dringende zaken kunt u altijd mailen of bellen!

  • 11 januari 2017

    Cursus politiek actief gemeente Terschelling

    11 januari 2017
    DOE MEE AAN DE CURSUS POLITIEK ACTIEF
    Dinsdag 24 januari 2017
    van 19.30 uur – 22.00 uur
    Locatie: Raadszaal Gemeentehuis West-Terschelling
    U leert hoe de lokale politiek werkt
    Hoe u invloed kunt uitoefenen op de lokale besluitvorming
    Hoe u eventueel raadslid kunt worden
    Belangstelling?
    Voor meer informatie / aanmelding over deze gratis cursus, klik dan op onderstaande link:

    http://www.gemeenteraadterschelling.nl

    Laatst gewijzigd:
    11 januari 2017
  • 11 januari 2017

    Agenda komende openbare fractievergadering PBT 13-01-2017.

    Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 13 januari in de Dammesaan te Midsland om 20:00 uur.

    1: Opening,
    1a: Mededelingen Bestuur.
    1b: Mededelingen Fractie.
    2: Vaststellen agenda.
    -------------------------------------------
    3: We volgen de agenda van de commissievergadering van 17 januari met o.a.
    --Bestemmingsplan Nieuwe Dijk 12.
    --Wegsleepverordening.
    en wat er verder ter tafel komt.
    4: Rondvraag.
    5: Sluiting.

    Laatst gewijzigd:
    11 januari 2017
  • 26 oktober 2016

     

    Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 28 oktober in ’t Wapen van Terschelling om 20:00 uur.

    1: Opening.
    1a: Mededelingen Bestuur.
    1b: Mededelingen Fractie.
    2: Vaststellen agenda.
    -------------------------------------------
    3: Begrotingswijziging 2016
    4: Belastingverordening 2017.
    5: Ruimte voor hobbyboeren.
    6: Zelfpluktuin Groenhof.
    7: Zonneveld te Hee + de beleidsvisie.
    8: Rondvraag.
    9: Sluiting.

    Voor de volledige agenda klik op onderstaande link.

    Laatst gewijzigd:
    26 oktober 2016
  • 29 september 2016

    Agendapunten voor de openbare fractievergadering in ’t Wapen van Terschelling op 30 september om 20:00 uur.

    1: Opening.
    1a: Mededelingen Bestuur.
    1b: Mededelingen Fractie.
    2: Vaststellen agenda.
    -------------------------------------------
    3: Begroting 2017.
    4: Verordeningen (Water) Toeristen – en Forensen belasting 2016.
    5: B&Y terrein.
    6: Recreatie verblijf Oosterend 15.
    7: Rondvraag.
    8: Sluiting.
     

    Voor volledige agenda zie onderstaande links:

    Laatst gewijzigd:
    29 september 2016
  • 12 september 2016

    Via onderstaande link kunt u dit verslag, betreffende de waterkering, beluisteren.

    http://www.omropfryslan.nl/nijs/662712-skylge-had-noed-oer-beskerming-fan-huzen-tsjin-it-wetter

    Laatst gewijzigd:
    12 september 2016

Pagina's