Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

De lokale politieke partij van Terschelling
Sinds 1958 maken wij ons sterk voor eilander belangen
 

Volgende openbare fractievergadering: 4 november 2022

Locatie nog niet bekend. 

 • 29 juni 2012

  Verslag openbare vergadering 28 juni 2012
  `t Wapen van Terschelling aanvang 20.00 uur
  Aantalbezoekers 20

  Voorzitter Roelof de Jong

  Agenda van de RC wordt gevolgd.

  1.Welkom
  Voorzitter heet een ieder welkom.. Doet enkele mededelingen. G.v.d. Beek heeft op eigen verzoek het bestuur verlaten. Zie onze site.Omdat onze wethouder op vrijdag de 29 juni is verhinderd vindt deze openbare vergadering een dag eerder plaats. De voorzitter vraagt nogmaals aan de vergadering rond te kijken voor prettige kandidaten voor onze partij en bestuur.
  2 en 3 n.v.t.

  Laatst gewijzigd:
  29 juni 2012
 • 28 juni 2012

  Nieuwsbrief d.d. 28  juni 2012

  Mededeling in zake bestuurswijziging.

  Met ingang van heden heeft Gerrit van der Beek  te kennen gegeven  niet meer in het bestuur van onze partij te willen plaatsnemen. Door de plaats die nu vacant is, is de partij op zoek naar kandidaten.
  Mochten er mensen zijn die interesse hebben om ons bestuur te versterken dan zien wij graag reacties tegemoet.
  In september hopen wij weer compleet te zijn.
  Uiteraard volgt daarover t.z.t een mededeling.

  Het bestuur

  Laatst gewijzigd:
  28 juni 2012
 • 25 juni 2012

               Terschelling 25-06-2012
  Middels deze nieuws brief willen wij u graag uitnodigen voor de openbare fractie vergadering op DONDERDAG 28 JUNI om 20.00 uur te Midsland in het Wapen van Terschelling.De vergadering volgt de agenda van raadscommisie 3 en 4 juli 2012.Zie ook de advertentie in De Terschellinger.

  Vergadering Raadscommissie 03-07-2012

  1   Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen
    1. Agenda commissie 3 en 4 juli 2012

  Laatst gewijzigd:
  25 juni 2012
 • 7 mei 2012

  Verslag openbare vergadering 3 mei 2012
  `t Wapen van Terschelling aanvang 20.00 uur

  Aantalbezoekers 10

   

  Afwezig R.de Jong en R.Hoeve  en  J. Spanjer

   

  Voorzitter is G.v.d. Beek

   

  Agenda van de RC wordt gevolgd.

   

  1.Welkom

  Voorzitter heet een ieder welkom..

  2 tm 3 n.v.t.

  4. Mededelingen van het Vast

  geen mededelingen.

  5 Ontwerpbestemmingsplan  en ontwerp beeldkwaliteitsplan voor de Brede School West.

  Laatst gewijzigd:
  7 mei 2012
 • 5 april 2012

  Verslag openbare vergadering 30 maart 2012
  `t Wapen van Terschelling aanvang 20.00 uur

  Aantalbezoekers 35

  Afwezig R.de Jong en R.Hoeve

  Voorzitter is G.v.d. Beek

  Agenda van de RC wordt gevolgd.

  1.Welkom

  Voorzitter heet een ieder welkom. Merkt op dat de opkomst groot is. Dit komt door de agenda. De vergadering staat in het teken van de bestemmingsplannen.

  2 tm 3 n.v.t.

  4. Mededelingen van het Vast

  Laatst gewijzigd:
  5 april 2012

Pagina's