Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

De lokale politieke partij van Terschelling
Sinds 1958 maken wij ons sterk voor eilander belangen
 

Volgende openbare fractievergadering: 4 november 2022

Locatie nog niet bekend. 

 • 29 september 2012

  Verslag openbare vergadering  PBT 28 september 2012
  `t Wapen Midsland Aanvang 20.00 uur
  Aantalbezoekers 20
  In verband met de afwezigheid van de voorzitter neemt Monique de honneurs waar.
  Rcvergaderingen  2 oktober gaat niet door omdat publicatie achterwege is gebleven
  Nu wordt 9 en 10 oktober deze vergaderingen ingehaald
  De agenda van de RC wordt gevolgd.
  1 t/m 3 n.v.t.
  4a. Mededelingen uit samenwerking VAST
  Er is nog niet vergaderd dus geen mededelingen
  5. Startnotitie voor herziening bestemmingsplan Polder

  Laatst gewijzigd:
  29 september 2012
 • 26 september 2012

  Graag nodigen wij u uit voor de Openbare fractievergadering op vrijdag 28 september om 20.00 uur in Het Wapen van Terschelling.
  Wij volgen de agenda van raadscommissievergadering van a.s.
  2 oktober en wat verder ter tafel komt.

  Met vriendelijke groet Bestuur Plaatselijk Belang Terschelling

  Agenda Vergadering Raadscommissie 02-10-2012

   

  1   Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

  Laatst gewijzigd:
  26 september 2012
 • 21 september 2012

  Wij zijn dankbaar dat Remi Hoeve zoveel jaren onze partij heeft ondersteund met het raadslidmaatschap.
  Zijn inzicht en optreden voor de raad bracht rust aan het front. Hij was goed op de hoogte van de politieke onderwerpen.
  Natuurlijk gaan wij er van uit dat als de rust in zijn leven weer keert er  opnieuw ruimte komt voor de politiek.

  Laatst gewijzigd:
  21 september 2012
 • 2 september 2012

  Verslag openbare vergadering 31 augustus 2012
  Driemaster Midsland   Aanvang 20.00 uur
  Aantalbezoekers 28

  Voorzitter Roelof de Jong

  Agenda van de RC wordt gevolgd.

  Laatst gewijzigd:
  2 september 2012
 • 31 augustus 2012

  Wij nodigen u graag uit voor onze openbare fractie vergadering.Deze vindt plaats in de DRIEMASTER in Midsland aanvang om 20.00 uur.
  Wij volgen de agenda punten van de Raadscommissie 4 september

   

  1   Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

  2   Vragenronde voor publiek

  3   Vaststellen notulen raadscommissie 3 en 4 juli 201

  4 a Mededelingen uit samenwerking VAST

  4 b Overige mededelingen

  Laatst gewijzigd:
  31 augustus 2012

Pagina's