Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

betogen van raadslid c muijsken tijdens raadvergadering van 26 jan j.l.