Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

beantwoording schriftelijke vragen