Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

agenda raadsvergadering 26 januari 2022

Hallo

Ik zal de gebruikelijke punten zoals opening ,aanwezigheids controle etc. overslaan 

alleen de belangrijke stukken noemen.

BESPREEKSTUKKEN

==Ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen en ontwerp partiële herziening beheersverordening

     natuurgebieden (standplaatsen).

==Vaststellen definitieve tarieven OZB 2022

==Aanwijzen en beëdiging griffier (dhr t de jong)

==HAMERSTUKKEN

==2e begrotingswijziging 2021

==Investerings krediet Passantenhaven

==Veiligheidsregio Fryslân kaderbrief 2023 - 2026 voor zienswijze

 

einde