Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 26-05-2017.

Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 26-05-2017.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 26 mei in het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

 

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

--------------------------------------------------------

3: Horecanota, pilot sluitingstijden.

4: Coördinatieregeling herinrichting voormalig B&Y terrein.

5: Nieuw agrarisch bouwperceel Zedjespad in Formerum.

6: Fractie: presentatie infoavond masterplan havengebied.

7: Rondvraag.

8: Sluiting

 

Voor extra info klik op onderstaande link.

http://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_2257.html