Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 24-11-2017

Agenda komende Openbare Fractievergadering PBT 24-11-2017.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 24 november

in de Dammesaan te Midsland, aanvang: 20:00 uur.

 

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

--------------------------------------------------------

3: Invullocatie voormalige dancing Dellewal.

4: Beleidsnotitie Terrassen.

5: 4e Begrotingswijziging.

6: Belastingverordeningen 2018.

7: Rondvraag.

8: Sluiting.