Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Agenda komende openbare fractievergadering PBT 13-01-2017

Agenda komende openbare fractievergadering PBT 13-01-2017.

Agendapunten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 13 januari in de Dammesaan te Midsland om 20:00 uur.

1: Opening,
1a: Mededelingen Bestuur.
1b: Mededelingen Fractie.
2: Vaststellen agenda.
-------------------------------------------
3: We volgen de agenda van de commissievergadering van 17 januari met o.a.
--Bestemmingsplan Nieuwe Dijk 12.
--Wegsleepverordening.
en wat er verder ter tafel komt.
4: Rondvraag.
5: Sluiting.

Voor de volledige agenda: klik op de onderstaande link:

http://bestuur.terschelling.nl/bestuur/vergaderingen_41000/item/vergadering-raadscommissie_2227.html